[Thông báo số 1] Tổ chức học ghép HK lẻ (1,3,5) và HK phụ thứ Bảy, Chủ nhật

1. Môn lý thuyết

Thời gian đóng học phí :
-    Ghép với Cao đẳng các ngành 2018-2021: Từ 10/9/2018 đến 27/9/2018.
-    Ghép với Cao đẳng các nghề 2018-2021 và Trung cấp chuyên nghiệp 2018-2020: Từ 17/9/2018 đến 04/10/2018.
-    Ghép với các khối còn lại : Từ 22/8/2018 đến 06/9/2018

Cách đóng học phí :
-    Bước 1 : Xem thời khóa biểu các lớp  và kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 (trên web site www.daotao.caothang.edu.vn) để chọn lớp ghép thích hợp. Lưu ý : Các học phần không còn giảng dạy sẽ được thay thế bằng học phần tương đương, SV liên hệ Khoa/Bộ môn hoặc vào web site của Phòng Đào tạo để tìm học phần tương đương.
-    Bước 2 : Đến phòng Đào tạo (lầu 1-nhà E) vào phần mềm Đăng ký học ghép và thực hiện thao tác đăng ký.
-    Bước 3 : Sau khi đăng ký xong, SV-HS phải đóng học phí ngay tại phòng Tài chính-kế toán, lầu 1- nhà E. Lưu ý: Việc đăng ký được công nhận là hoàn thành khi SV đã đóng học phí, có phiếu thu học phí hợp lệ của phòng Tài chính-kế toán.
-    Bước 4 : Sau khi đóng học phí, SV-HS cầm biên lai vào lớp học và trình Giáo viên bộ môn.

 

2. Môn Giáo dục thể chất

MÔN

HỌC BUỔI SÁNG

HỌC BUỔI CHIỀU

Thời hạn đăng ký và đóng học phí

Bơi lội

(Tất cả các bậc)

Ghép với

CĐ CK 18B

Ghép với

CĐ CK 18A

Từ 10/9/2018 đến 27/9/2018.

Bóng chuyền

(tất cả các bậc)

Ghép với

CĐN CGKL 18B

Ghép với

CĐN CGKL18A

Từ 17/9/2018 đến 04/10/2018.

Cách đóng học phí môn Giáo dục thể chất :  
-    Bước 1 : Đến máy tính THƯ VIỆN (Lầu 3- nhà C) hoặc Phòng Đào tạo (lầu 1-nhà E) vào phần mềm đăng ký học ghép và thưc hiện thao tác đăng ký.
-    Bước 2 : Sau khi đăng ký xong, SV-HS phải đóng học phí ngay (tại phòng Tài chính-kế toán, lầu 1- nhà E).
-    Bước 3 : Sau khi đóng học phí, SV-HS liên hệ Khoa Giáo dục đại cương (lầu 2, nhà E) để xem lịch học.


Tin mới cập nhật

Thăm dò ý kiến

Bạn đang quan tâm vấn đề nào trong chương trình đào tạo?

  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1