Thông báo phát bằng tốt nghiệp Cao đẳng Kế toán doanh nghiệp 2021, Hàn 2021 và các khóa trước xét lại tốt nghiệp đợt tháng 4/2024

23/04/2024 | 3.214 |

I. LỊCH PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP

    - Lịch phát bằng bắt đầu từ ngày 06/5/2024.

    - Thời gian phát bằng: Buổi sáng: 7h30 đến 11h00; Buổi chiều: 13h00 đến 16h00.

II. YÊU CẦU KHI ĐẾN NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP
     Sinh viên được nhận bằng chỉ khi hoàn thành đúng và đủ các nội dung sau:
       1.    Hoàn thành “KHẢO SÁT VIỆC LÀM HSSV TỐT NGHIỆP” tại trang web: https://daotao.caothang.edu.vn/sinh-vien/khao-sat.html

Mã khảo sát trước khi nhận bằng

    2.    Hoàn thành đủ chứng nhận/chứng chỉ theo quy định của ngành/nghề và được cập nhật dữ liệu vào PM-QLĐ.
    3.    Mang thẻ HSSV, CMND/CCCD (bản chính) để đối chứng.

    Trường hợp nhận bằng thay:
 - Người được nhận bằng phải hoàn thành đủ các bước 1, 2, 3 kể trên.
 - Người đến nhận thay phải mang theo:
   1. Giấy ủy quyền của người được nhận bằng (có xác nhận của UBND phường, xã);
   2. CMND/CCCD của người đến nhận thay.