Lịch thi học kỳ 2 năm học 2023-2024

24/04/2024 | 38.148 |

Sinh viên theo dõi Lịch thi lần 2 (có phòng thi) tại bảng thông báo của Khoa-Bộ môn tổ chức thi.