Đăng ký nhận bằng và phiếu điểm

26/12/2019 | 145.872 |

I. ĐĂNG KÝ NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP

HSSV đăng ký theo hình thức trực tuyến tại http://daotao.caothang.edu.vn/sinh-vien/dk-nhan-bang.html và đến nhận bằng theo thời gian cụ thể:

- Các ngày trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6)
   + Sáng:  07h30 - 11h00
   + Chiều: 13h30 - 16h00

 

II. ĐĂNG KÝ CẤP BẢNG ĐIỂM

Thực hiện tiếp nhận các ngày trong tuần (Sáng: 7h30 đến 11h00 - Chiều: 13h30 đến 16h00)