Đăng ký nhận bằng và phiếu điểm

26/12/2019 | 98.479 |

I. ĐĂNG KÝ NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP

HSSV đăng ký theo hình thức trực tuyến tại http://daotao.caothang.edu.vn/sinh-vien/dk-nhan-bang.html và đến nhận bằng theo thời gian cụ thể đã chọn.

TRÌNH ĐỘ

THỜI GIAN

Cao đẳng nghề
Cao đẳng các nghề đào tạo
Trung cấp

Sáng Thứ Ba
7h30 đến 11h30

Cao đẳng
Cao đẳng các ngành đào tạo
Công nhân / Trung cấp nghề

Sáng Thứ Tư
7h30 đến 11h30

 

II. ĐĂNG KÝ CẤP BẢNG ĐIỂM

Thực hiện tiếp nhận các ngày trong tuần (Sáng: 7h30 đến 11h00 - Chiều: 13h30 đến 16h00)


  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1