Lịch phát bằng Tốt nghiệp - Tiếp Sinh viên

26/12/2019 | 63.485 |

I. LỊCH PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP

HSSV thực hiện việc đăng ký nhận bằng tại http://daotao.caothang.edu.vn/sinh-vien/dk-nhan-bang.html và đến nhận bằng theo thời gian cụ thể đã chọn.

TRÌNH ĐỘ

THỜI GIAN

Cao đẳng nghề
Cao đẳng các nghề đào tạo
Trung cấp

Sáng Thứ Ba
7h30 đến 11h30

Cao đẳng
Cao đẳng các ngành đào tạo
Công nhân / Trung cấp nghề

Sáng Thứ Tư
7h30 đến 11h30

 

II. LỊCH ĐĂNG KÝ - CẤP BẢNG ĐIỂM

1. Đăng ký cấp bảng điểm: các ngày trong tuần (Sáng: 7h30 đến 11h00 - Chiều: 13h30 đến 16h00)

2. Nhận bảng điểm đã đăng ký: Chiều Thứ Ba và Chiều Thứ Sáu hàng tuần (13h30 đến 16h00)

III. VẤN ĐỀ KHÁC

1. Liên hệ Tuyển sinh: Bàn số 2

2. Liên hệ Giáo vụ phụ trách khối:

- Cao đẳng các ngành đào tạo: Bàn số 1 

- Cao đẳng các nghề đào tạo: Bàn số 3

3. Đăng ký học ghép, học kỳ phụ: Sinh viên đọc các thông báo hướng dẫn tại phòng chờ (Phòng Đào tao) trước khi liên hệ Bàn số 4.

 

 

 


  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1