Lịch cấp Bảng điểm-Văn bằng

26/12/2019 | 58.115 |

 

SÁNG (7h00 đến 11h00)

CHIỀU (13h00 đến 16h00)

THỨ 2

Nhận đăng ký phiếu điểm

- Cao đẳng - bàn số 1
- Trung cấp - bàn số 3

Nhận đăng ký phiếu điểm

- Cao đẳng - bàn số 1
- Trung cấp - bàn số 3

THỨ 3

Phát bằng Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng nghề (Bàn số 3)

Phát phiếu điểm cho HSSV đã đăng ký

- Cao đẳng - bàn số 1
- Trung cấp - bàn số 3

THỨ 4

Phát bằng Tốt nghiệp Cao đẳng (bàn số 1)

Nhận đăng ký phiếu điểm

- Cao đẳng - bàn số 1
- Trung cấp - bàn số 3

Nhận đăng ký phiếu điểm

- Cao đẳng - bàn số 1
- Trung cấp - bàn số 3

THỨ 5

Nhận đăng ký phiếu điểm

- Cao đẳng - bàn số 1
- Trung cấp - bàn số 3

Nhận đăng ký phiếu điểm

- Cao đẳng - bàn số 1
- Trung cấp - bàn số 3

THỨ 6

 

 

Phát phiếu điểm cho HSSV đã đăng ký

- Cao đẳng - bàn số 1
- Trung cấp - bàn số 3

Lưu ý:  

- Hàng tuần, phòng Đào tạo chỉ cấp phát bằng Tốt nghiệp cho HSSV các khóa cũ. Đối với các khóa mới tốt nghiệp, HSSV phải theo dõi lịch cấp phát cụ thể theo lớp đã được niêm yết.

- HSSV đến đăng ký học ghép gặp cô Tùng. Trước khi đăng ký, HSSV phải xem các thông báo liên quan tại sảnh nhà B và phòng Đào tạo.

 

LỊCH CẤP PHÁT VĂN BẰNG BẢNG ĐIỂM (Thực hiện từ ngày 01/10/2018)


  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1