Kết quả xét công nhận tốt nghiệp tháng 4 năm 2024

04/04/2024 | 14.573 |

THÔNG BÁO

Kết quả xét công nhận tốt nghiệp tháng 4 năm 2024

 

Sinh viên tra cứu kết quả tại đây.

Sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 4/2024 đăng ký nhận Giấy Chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tại Phòng Đào tạo từ 10/4/2024.