Thông báo v/v xét công nhận Tốt nghiệp cho khối Trung cấp chuyên nghiệp 2014-2016

Ngày 07/10/2016, nhà trường họp xét công nhận tốt nghiệp cho khối Trung cấp chuyên nghiệp chính quy 2014-2016.

I. Điều kiện xét

Học sinh được công nhận tốt nghiệp nếu đạt các điều kiện sau:

a. Không có môn thi Tốt nghiệp nào có điểm dưới 5.0.

b. Đã tích lũy đủ số học phần quy định trong chương trình đào tạo, không có học phần nào dưới 5.0 điểm.

c. Cho đến thời điểm xét công nhận tốt nghiệp, học sinh không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập trở lên.

II. Lưu ý

Danh sách cụ thể đã gửi GVCN, Khoa-BM

1. Khiếu nại kết quả xét công nhận Tốt nghiệp: thời gian từ chiều thứ 6 ngày 07/10/2016 đến hết thứ 6 ngày 14/10/2016. Sau thời gian này, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.

2. Kiểm tra và xác nhận tính chính xác các thông tin ghi trên văn bằng:

Phòng Đào tạo đã cho các HS TCCN khóa 2014-2016 xác nhận các thông tin sẽ in trên bằng Tốt nghiệp. Trường hợp những HS nào chưa xác nhận, GVCN thông báo HS đến trực tiếp phòng Đào tạo (bàn số 3). Trường hợp sai thông tin sẽ được hướng dẫn cụ thể.

3. Cấp phát các loại giấy chứng nhận:

- HS được công nhận tốt nghiệp: được cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bằng Tốt nghiệp. Giấy chứng nhận tốt nghiệp chỉ cấp 1 lần, SV có nhu cầu sử dụng nhiều phải tự sao y nhiều bản.

Lịch phát Giấy chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời theo lớp:

NGÀY

SÁNG

Từ 8h00 đến 10h00

CHIỀU

Từ 13h30 đến 15h30

THỨ 2
17/10/2016

TC CTCK 14A-B
TC SCCK 14
TC ÔTÔ 14A-B

TC ĐCN 14A-B
TC NL 14A-B
TC ĐT 14A-B
TC TH 14A

THỨ 3
18/10/2016

TCCN các khóa trước tốt nghiệp năm 2016

4. Lịch phát bằng Tốt nghiệp (DỰ KIẾN)

HS phải theo dõi các thông báo trên website phòng Đào tạo để biết Lịch phát bằng tốt nghiệp CHÍNH THỨC

NGÀY
(DỰ KIẾN)

SÁNG

Từ 8h00 đến 10h00

CHIỀU

Từ 13h30 đến 15h30

THỨ 2
05/12/2016

TC CTCK 14A-B
TC SCCK 14

TC ÔTÔ 14A-B
TC ĐCN 14A-B

THỨ 3
06/12/2016

 

TC NL 14A-B
TC ĐT 14A-B
TC TH 14A

THỨ 4

07/12/2016

TCCN các khoá trước TN năm 2016
(Ngành CTCK, SCCK)

TCCN các khoá trước TN năm 2016
(Ngành Ô TÔ)

THỨ 5

08/12/2016

TCCN các khoá trước TN năm 2016
(Ngành Điện CN)

TCCN các khoá trước TN năm 2016
(Ngành Điện lạnh, ĐTCN, Tin học)

 

Ngoài lịch phát như trên Phòng ĐàoTạo sẽ tiếp tục phát bằng TN vào các buổi sáng thứ 3 hàng tuần (từ 08h00 đến 11h00).

III. Tổng hợp

1. TCCN 2014-2016

STT

LỚP

SĨ SỐ

DỰ THI

TỐT NGHIỆP

KHÔNG TN

NỢ HỌC PHẦN

1

TC CKCT 14A

46

41

16

1

24

2

TC CKCT 14B

38

31

11

0

20

3

TC SCCK 14

45

43

12

0

31

4

TC ÔTÔ 14A

37

35

12

0

23

5

TC ÔTÔ 14B

45

40

26

1

13

6

TC ĐCN 14A

44

40

13

0

27

7

TC ĐCN 14B

57

53

16

0

37

8

TC NL 14A

38

38

11

0

27

9

TC NL 14B

52

51

9

0

42

10

TC ĐTCN 14A

32

31

6

0

25

11

TC ĐTCN 14B

41

39

21

0

18

12

TC TH 14A

58

50

9

2

39

TỔNG

533

492

162

4

326

Lưu ý:

- Không TN: chỉ nợ các học phần Tốt nghiệp, ngoài ra không nợ bất cứ học phần nào. Những HS này phải đăng ký thi lại các môn thi Tốt nghiệp (nếu chưa đạt) để được xét công nhận tốt nghiệp cùng khóa sau.

- Nợ học phần: Những HS này phải đăng ký học trả nợ những học phần chưa đạt (nếu có), đăng ký thi lại các môn thi Tốt nghiệp (nếu chưa đạt) để được xét công nhận tốt nghiệp cùng khóa sau vào đầu tháng 03/2017.

2. Xét lại Tốt nghiệp cho HS TCCN các khóa trước

 

TỔNG SỐ

XÉT LẠI

TỐT NGHIỆP

KHÔNG
TỐT NGHIỆP

NỢ HỌC PHẦN

TCCN 2011

291

6

13

272 (xóa tên)

TCCN 2012

411

42

12

357

TCCN 2013

453

183

6

264

TỔNG

1155

231

31

893

 

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 BB_XetTotNghiep_K14.pdf 1162.335 KB
2 BB_XetTotNghiep_KhoaTruoc.pdf 1162.335 KB