Lịch xét điều kiện học tiếp, dự thi tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp năm học 2017-2018

05/06/2018 | 7.359 |

XÉT ĐIỀU KIỆN HỌC TIẾP

TT BẬC KHÓA THỜI GIAN NỘI DUNG GHI CHÚ
Từ Đến Tuần
1 2016   19/8/2018, CN 50 Hạn cuối GV cập nhật điểm  
  29/8/2018, T4 52 Họp xét ĐK học tiếp Sáng
29/8/2018, T4 05/9/2018, T4 52, 1 HSSV khiếu nại điểm  
2 2017   19/8/2018, CN 50 Hạn cuối GV cập nhật điểm  
  30/8/2018, T5 52 Họp xét ĐK học tiếp Sáng
30/8/2018, T4 05/9/2018, T4 52, 1 HSSV khiếu nại điểm  
3 CĐN 2016   19/8/2018, CN 50 Hạn cuối GV cập nhật điểm  
  29/8/2018, T4 52 Họp xét ĐK học tiếp Chiều
29/8/2018, T5 05/9/2018, T4 52, 1 HSSV khiếu nại điểm  
4 CĐN 2017   19/8/2018, CN 50 Hạn cuối GV cập nhật điểm  
  30/8/2018, T5 52 Họp xét ĐK học tiếp Chiều
30/8/2018, T5 05/9/2018, T4 52, 1 HSSV khiếu nại điểm  
5 TC 2017   19/8/2018, CN 50 Hạn cuối GV cập nhật điểm  
  30/8/2018, T5 52 Họp xét ĐK học tiếp Chiều
30/8/2018, T5 05/9/2018, T4 52, 1 HSSV khiếu nại điểm  

XÉT ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP

TT BẬC KHÓA THỜI GIAN NỘI DUNG GHI CHÚ
Từ Đến Tuần
1 CĐN 2015   01/7/2018, CN 43 Hạn cuối GV cập nhật điểm  
  12/7/2018, T5 45 Họp xét điều kiện dự thi  
12/7/2018, T5 18/7/2018, T4 45, 46 HSSV khiếu nại điểm  
2 TC 2016   15/7/2018, CN 45 Hạn cuối GV cập nhật điểm  
  26/7/2018, T5 47 Họp xét điều kiện dự thi  
26/7/2018, T5 01/8/2018, T4 47, 48 HSSV khiếu nại điểm  

XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

TT BẬC KHÓA THỜI GIAN NỘI DUNG GHI CHÚ
Từ Đến Tuần
1 2015   11/7/2018, T4 45 Hạn cuối GV cập nhật điểm ĐATN  
  19/7/2018, T5 46 Họp xét công nhận tốt nghiệp  
19/7/2018, T5 25/7/2018, T4 46, 47 HSSV khiếu nại kết quả xét  
2 CĐN 2015   08/8/2018, T4 49 Hạn cuối GV cập nhật điểm thi tốt nghiệp  
  16/8/2018, T5 50 Họp xét công nhận tốt nghiệp  
16/8/2018, T5 22/8/2018, T4 50, 51 HSSV khiếu nại kết quả xét  
3 TC 2016   12/9/2018, T4 2 Hạn cuối GV cập nhật điểm ĐATN  
  20/9/2018, T5 3 Họp xét công nhận tốt nghiệp  
20/9/2018, T5 26/9/2018, T4 3, 4 HSSV khiếu nại kết quả xét  
Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Lịch xét năm học 2017-2018 209.529 KB

  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1