Thông báo v/v xét công nhận Tốt nghiệp đợt 1 năm 2017

1. Thời gian dự kiến:

Đầu tháng 4/2017, sau khi kết thúc thời hạn nộp điểm HK1 năm học 2016-2017.

2. Đối tượng được xét:

- Sinh viên CĐ và CĐN từ khóa 2013 trở về trước, học sinh TCCN từ khóa 2014 trở về trước, diện không được công nhận Tốt nghiệp do còn nợ học phần, nay đã hoàn thành chương trình học.

- Danh sách HSSV được xét công nhận Tốt nghiệp và thời gian họp xét chính thức sẽ thông báo đến các Khoa/Bộ môn liên quan.

- HSSV được dự xét công nhận Tốt nghiệp đợt 1 năm 2017 chú ý theo dõi các thông báo tiếp theo của phòng Đào tạo để khiếu nại kết quả xét và nhận giấy Chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đúng thời hạn (nếu tốt nghiệp).

3. Điều kiện xét:

HSSV được công nhận tốt nghiệp nếu đạt các điều kiện sau:

a. Không có môn thi Tốt nghiệp nào có điểm dưới 5.0.

b. Đã tích lũy đủ số học phần quy định trong chương trình đào tạo, không có học phần nào dưới 5.0 điểm.

c. Cho đến thời điểm xét công nhận tốt nghiệp, học sinh không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập trở lên.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 TB439_XetCNTN_D1-2017.doc 35.328 KB

Tin mới cập nhật

Thăm dò ý kiến

Bạn đang quan tâm vấn đề nào trong chương trình đào tạo?