Kế hoạch tốt nghiệp bậc Cao đẳng nghề khóa 2015-2018

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2017 - 2018, nhà trường thông báo kế hoạch tốt nghiệp bậc Cao đẳng nghề khoá 2015 - 2018, như sau:

1. Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp: thời gian dự kiến ngày 12/7/2018.

 • Phòng Đào tạo nhận điểm đến ngày 01/7/2018, những điểm nộp sau ngày 01/7/2018 sẽ được tính vào kỳ xét công nhận tốt nghiệp.
 • Sinh viên bậc Cao đẳng nghề khoá 2014 trở về trước đăng ký dự thi tốt nghiệp hoặc xét điều kiện dự thi tốt nghiệp làm đơn nộp phòng Đào tạo trước ngày 12/7/2018.

2. Thời gian ôn thi: Từ ngày 6/7/2018 đến ngày 21/7/2018 (tuần 46).

 • Khoa/BM lập lịch ôn thi, soạn đề cương ôn thi và tổ chức ôn thi trình Giám Hiệu duyệt.
 • Khoa/BM soạn 10 đề thi có đáp án theo qui định của Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp trước ngày 09/7/2018.

3. Thời gian thi:

 1. Thi CHÍNH TRỊ: 7h00 thứ Bảy ngày 21/7/2018.
 2. Thi LÝ THUYẾT NGHỀ: 7h00 thứ Bảy ngày 28/7/2018.
 3. Thi THỰC HÀNH NGHỀ: Từ 30/7/2018 đến 04/8/2018 (tuần 48).

4. Công nhận tốt nghiệp (CĐN 2015 và xét lại Tốt nghiệp cho CĐN 2014 trở về trước): Thời gian dự kiến ngày 16/8/2018.

 • Phòng Đào tạo nhận điểm đến ngày 08/8/2018.
 • Thời gian sinh viên khiếu nại: từ 16/8/2018 đến 22/8/2018.

5. Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (CĐN 2015 và CĐN 2014 trở về trước):

Thời gian dự kiến: từ ngày 27/8/2018 đến ngày 8/9/2018.

6. Cấp bằng tốt nghiệp:

Thời gian dự kiến tháng 10/2018 (được thông báo trên trang website của phòng Đào tạo).


Tin mới cập nhật

Thăm dò ý kiến

Bạn đang quan tâm vấn đề nào trong chương trình đào tạo?

 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1