Lịch thi học kỳ 1 (2017-2018)

30/11/2017 | 43.279 |

HSSV xem lịch thi lần 2 (bản chính thức, có phòng thi) tại bảng thông báo của Khoa/Bộ môn tổ chức thi.

Thông báo v/v điều chỉnh thời gian thi học kỳ (Áp dụng từ tuần 19 năm học 2017-2018) 

 


  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1