Hướng nghiệp tuyển sinh 2023 cho làng trẻ em Tp.HCM

29/11/2022 | 1.220 |

HƯỚNG NGHIỆP TUYỂN SINH 2023 CHO LÀNG TRẺ EM TP.HCM

     Sáng ngày 29/11/2022 Bộ phận tuyển sinh - phòng Đào tạo kết hợp cùng Đoàn thanh niên Trường đã tổ chức buổi Hướng nghiệp tuyển sinh 2023 cho làng trẻ em Tp.HCM.

     Đến với buổi hướng nghiệp tuyển sinh 2023 các em được nghe giới thiệu về Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, giới thiệu các ngành nghề đào tạo tại trường, phương thức tuyển sinh của nhà trường.

     Tham quan các khoa chuyên ngành, các phòng thực hành, được trãi nghiệm môi trường học tập thực tế tại trường.

Một số hình ảnh buổi hướng nghiệp tuyển sinh 2023:

Huong_Nghiep_2023_0.jpg

Huong_Nghiep_2023_10.jpg

Huong_Nghiep_2023_11.jpg

Huong_Nghiep_2023_6.jpg

Huong_Nghiep_2023_5.jpg

Huong_Nghiep_2023_2.jpg

Huong_Nghiep_2023_3.jpg

Huong_Nghiep_2023_12.jpg

Huong_Nghiep_2023_13.jpg

Huong_Nghiep_2023_16.jpg

P.Đào tạo