Chương trình đào tạo các ngành, nghề

01/09/2017 | 96.567 |

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 1. Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử 293.376 KB
2 2. Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật Điện tử, truyền thông 330.24 KB
3 3. Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật Cơ khí 352.256 KB
4 4. Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật Ô tô 324.608 KB
5 5. Cao đẳng Công nghệ thông tin 340.48 KB
6 6. Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật Nhiệt 341.504 KB
7 7. Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử 370.688 KB
8 8. Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa 871.936 KB
9 9. Cao đẳng Kế toán 169.472 KB
10 10. Cao đẳng Cắt gọt kim loại 439.296 KB
11 11. Cao đẳng Nguội sửa chữa máy công cụ 333.312 KB
12 12. Cao đẳng Hàn 250.368 KB
13 13. Cao đẳng Công nghệ ô tô 284.16 KB
14 14. Cao đẳng Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 295.936 KB
15 15. Cao đẳng Điện công nghiệp 364.544 KB
16 16. Cao đẳng Điện tử công nghiệp 252.928 KB
17 17. Cao đẳng Quản trị mạng máy tính 358.912 KB
18 18. Cao đẳng Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính 362.496 KB
19 19. Cao đẳng Kế toán doanh nghiệp 171.008 KB
20 1. Trung cấp Cơ khí chế tạo 296.448 KB
21 2. Trung cấp Bảo trì và Sửa chữa thiết bị cơ khí 249.856 KB
22 3. Trung cấp Cơ khí động lực 258.048 KB
23 4. Trung cấp Điện công nghiệp 297.984 KB
24 5. Trung cấp Công nghệ kỹ thuật Nhiệt 330.752 KB
25 6. Trung cấp Điện tử công nghiệp 360.448 KB
26 7. Trung cấp Tin học 215.04 KB