Kết quả (dự thảo) xét công nhận tốt nghiệp Cao đẳng (các ngành, nghề đào tạo) khóa 2017 và Cao đẳng nghề các khóa trước xét lại

07/09/2020 | 5.169 |

THÔNG BÁO

Kết quả (dự thảo) xét công nhận tốt nghiệp Cao đẳng (các ngành, nghề đào tạo) khóa 2017 và Cao đẳng nghề các khóa trước xét lại

Sinh viên tra cứu tại đây.

 

Chú ý: Thời gian khiếu nại đến hết ngày 11/9/2020.


  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1