Thông báo v/v phát Bằng Tốt nghiệp TCCN 2014-2016, CĐN 2013-2016

I. LỊCH PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP

NGÀY

SÁNG

Từ 8h00 đến 11h00

CHIỀU

Từ 13h00 đến 16h00

CAO ĐẲNG NGHỀ

THỨ 3
01/11/2016

 

CÐN CGKL 13A-B              (50)
CÐN SCCK 13A-B               (69)

THỨ 4
02/11/2016

CÐN ÔTÔ 13A-B-C-D-E    (82)

CÐN ĐCN 13A-B-C-D-E    (110)

THỨ 5
03/11/2016

CÐN KTML 13A-B              (36)
CÐN ĐTCN 13A-B              (44)

CÐN QTM 13A-B                (29)
CÐN SCMT 13B                   (27)
CÐN KTDN 13                     (27)

THỨ 6
04/11/2016

CĐN các khoá trước TN năm 2016
Ngành CGKL                        (21)
Ngành SCCK                         (13)
Ngành ÔTÔ                           (35)
Ngành KTML                        (10)

CĐN các khoá trước TN năm 2016
Ngành ĐCN                           (20)
Ngành ĐTCN                        (21)
Ngành QTM                          (14)
Ngành SCLRMT                   (9)
Ngành KTDN                        (15)

TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

THỨ 2
05/12/2016

TC CTCK 14A-B                  (27)
TC SCCK 14                          (12)

TC ÔTÔ 14A-B                     (39)
TC ĐCN 14A-B                    (29)

THỨ 3
06/12/2016

 

TC NL 14A-B                        (20)
TC ĐT 14A-B                        (27)
TC TH 14A                            (9)

THỨ 4

07/12/2016

TCCN các khoá trước TN năm 2016
Ngành CTCK             (44)
Ngành SCCK                         (13)

TCCN các khoá trước TN năm 2016
Ngành Ôtô                             (55)

THỨ 5

08/12/2016

TCCN các khoá trước TN năm 2016
Ngành Điện CN                    (51)

TCCN các khoá trước TN năm 2016
Ngành Điện lạnh                  (17)
Ngành ĐTCN                        (30)
Ngành Tin học                      (24)

Ngoài lịch phát như trên, phòng Đào tạo sẽ cấp bằng cho HSSV vào mỗi sáng thứ Ba hàng tuần kể (từ 7h30 đến 11h00).

II. YÊU CẦU KHI ĐẾN NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP:

- Mang theo thẻ HSSV, CMND (bản chính). Trường hợp nhận thay phải có giấy Ủy quyền.

- Đối với HS TCCN khóa 2012, SV CĐN khóa 2011 trở về trước đến nhận bằng Tốt nghiệp phải xuất trình bản chính các chứng chỉ theo quy định. Các chứng chỉ không do trường CĐKT Cao Thắng cấp, phải nộp kèm 02 bản sao (có thị thực) để Trường gửi đến nơi cấp xác minh theo thông tư số 22/2002/TT-BTCCBCP ngày 23/04/2002 của Ban Tổ Chức-Cán Bộ Chính Phủ. Thời gian để nhận trả lời xác minh sớm nhất là 02 tuần kể từ ngày HS nộp chứng chỉ. Trường hợp SV sử dụng chứng chỉ giả, Trường sẽ gửi Cơ quan Công An xử lý.