Thông báo phát Bằng Tốt nghiệp cho HSSV được xét công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2017

I. LỊCH PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP

BẬC

THỜI GIAN

GHI CHÚ

Cao đẳng

Từ

thứ Hai (05/6/2017)

đến

thứ Sáu (09/6/2017)

Sáng: Từ 8h00 đến 11h00

Chiều: Từ 13h00 đến 16h00

Trung cấp chuyên nghiệp

Cao đẳng nghề

 

Sau thời gian phát bằng như trên, phòng Đào tạo sẽ cấp bằng định kỳ cho HSSV theo lịch như sau:

BẬC

THỜI GIAN

GHI CHÚ

Cao đẳng

Sáng thứ Hai hàng tuần

Từ 8h00 đến 11h00

Trung cấp chuyên nghiệp

Cao đẳng nghề

Sáng thứ Ba hàng tuần

 

II. YÊU CẦU KHI ĐẾN NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP:

- Mang theo thẻ HSSV, CMND (bản chính). Trường hợp nhận thay phải có giấy Ủy quyền.

- Đối với HSSV từ khóa 2011 trở về trước đến nhận bằng Tốt nghiệp phải xuất trình bản chính các chứng chỉ theo quy định. Các chứng chỉ không do trường CĐKT Cao Thắng cấp, phải nộp kèm 02 bản sao (có thị thực) để Trường gửi đến nơi cấp xác minh theo thông tư số 22/2002/TT-BTCCBCP ngày 23/04/2002 của Ban Tổ Chức-Cán Bộ Chính Phủ. Thời gian để nhận trả lời xác minh sớm nhất là 03 tuần kể từ ngày HSSV nộp chứng chỉ. Trường hợp HSSV sử dụng chứng chỉ giả, Trường sẽ gửi Cơ quan Công An xử lý.