Lịch thi học kỳ 1 (2018-2019)

10/12/2018 | 24.399 |

HSSV xem lịch thi lần 2 (bản chính thức, có phòng thi) tại bảng thông báo của Khoa/Bộ môn tổ chức thi.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Tuần 19-21 (CĐ 17, CĐ 18, CĐN 17, CĐN 18, TC 18) 572.928 KB
2 Tuần 17-18 (CĐ 16, CĐN 16, TC 17) 226.304 KB

  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1