Thông báo Kết quả kiểm tra trình độ Tiếng Anh Cao đẳng các NGHỀ khóa 2020

25/10/2020 | 3.424 |

THÔNG BÁO

Đã có Kết quả kiểm tra trình độ Tiếng Anh

Cao đẳng các NGHỀ khóa 2020

HSSV xem tại đây

 

Lưu ý:
- Nếu HSSV không đạt A1 hoặc A2 hoặc A3 thì đăng ký học tại Trung tâm Ngoại ngữ của Trường (Phòng Giáo viên - Tầng trệt - Nhà E)
- Nếu khiếu nại về điểm thì gửi vào email của phòng Đào tạo (daotao@caothang.edu.vn).
- Thời gian khiếu nại điểm:
+ Cao đẳng các NGHỀ đào tạo đến hết ngày 31/10/2020
- Bảng quy đổi từ điểm kiểm tra trình độ Anh văn đầu khóa sang các học phần Anh văn A1, Anh văn A2, Anh văn A3


  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1