Thông báo mở lớp học kỳ phụ hè năm học 2023 – 2024

28/05/2024 | 9.600 |

Căn cứ số lượng sinh viên đăng ký học, Phòng Đào tạo dự kiến mở các lớp học kỳ phụ hè năm học 2023 – 2024 như sau:
      I. DANH SÁCH MÔN HỌC DỰ KIẾN MỞ HỌC KỲ PHỤ HÈ

STT

Môn học

Khoa, bộ môn phụ trách

Ghi chú

Công nghệ khí nén- thuỷ lực

CĐT

 

Thực tập Ứng dụng Vi điều khiển

CĐT

 

Nhiệt kỹ thuật

CNNL

CĐN ÔTÔ

Nhập môn lập trình

CNTT

Thực tập Nhập môn lập trình

CNTT

Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị

CNTT

 

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

CNTT

 CĐN

Phương pháp lập trình hướng đối tượng

CNTT

 

Lập trình hướng đối tượng

CNTT

CĐ 

Thực hành Lập trình hướng đối tượng

CNTT

 

Lập trình PHP cơ bản

CNTT

Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu

CNTT

Lý thuyết mạch

ĐCN

 

Kỹ thuật Điện

ĐCN

 

Cơ sở kỹ thuật điện

ĐCN

 

Đồ án Trang bị điện

ĐCN

 

Đồ án Điện tử công nghiệp

ĐTCN

 

Điện tử công suất

ĐTCN

 

Vật ký đại cương

GDĐC

Số lượng: 3 lớp

Hoá học đại cương

GDĐC

 

Pháp luật

GDĐC

 

Giáo dục chính trị 2

GDĐC

 

Giáo dục chính trị 1

GDĐC

 

Toán cao cấp

GDĐC

 

Cơ học ứng dụng B

KTCS

 

Vẽ kỹ thuật 1

KTCS

 

Cơ học ứng dụng

KTCS

 

Cơ lý thuyết

KTCS

 

Vẽ kỹ thuật 2 và bài tập lớn

KTCS

CĐN

Nguyên lý máy - Chi tiết máy

KTCS

 

Vẽ kỹ thuật

KTCS

 

Bài tập lớn Chi tiết máy

KTCS

 

Vẽ kỹ thuật

KTCS

 

Vẽ kỹ thuật 2

KTCS

Cơ kỹ thuật

KTCS

CĐN

Lý thuyết ô tô

OTO

Modun ô tô 3

OTO

CĐN

Modun Phun xăng đánh lửa điện tử

OTO

CĐN

Cấu tạo ô tô

OTO

CĐ 

Hệ thống điện - điện tử ô tô

OTO

CĐN

Chuẩn đoán ô tô

OTO

 

Kỹ thuật điện tử

TĐH

 

Kỹ thuật lập trình PLC

TĐH

 

Lý thuyết mạch

TĐH

 

Đo lường và điều khiển bằng máy tính

TĐH

 

     II. ĐỐI VỚI KHOA/BỘ MÔN
     1. Khoa/Bộ môn lập lịch học các môn học nêu trên.
Thời gian các lớp học kết thúc trước tuần 48 theo lịch đào tạo năm học 2023-2024.
     2. Thông báo lịch học trên website, niêm yết tại Khoa/Bộ môn và gửi về Phòng Đào tạo, Phòng Đào tạo sẽ mở phần mềm đăng ký sau khi có lịch học.
     3. Khoa/Bộ môn theo dõi danh sách, nếu có đủ từ 20 sinh viên đóng kinh phí thì tiến hành giảng dạy, nếu không đủ số lượng đóng kinh phí thì thông báo huỷ lớp  hoặc xin ý kiến Giám hiệu để mở lớp.
     III. ĐỐI VỚI SINH VIÊN
     1. Các bước đăng ký:
Bước 1: Theo dõi lịch học trên website và niêm yết tại Khoa/Bộ môn.
Bước 2: Sau khi có lịch học, sinh viên đăng ký trên phần mềm “HỌC KỲ PHỤ” tại máy tính Phòng Đào tạo.
Bước 3: Đóng kinh phí tại Phòng Tài chính – Kế toán.
Bước 4: Đi học theo lịch. Trường hợp lớp bị huỷ do không đủ số lượng, sinh viên liên hệ bàn số 3 – Phòng Đào tạo để nhận hướng dẫn hoàn trả kinh phí.
     2. Thời gian đóng kinh phí:
Từ ngày Khoa/Bộ môn công bố lịch học đến trước khi lớp học bắt đầu.