Thông báo v/v Đăng ký học kỳ phụ hè năm học 2022-2023

17/05/2023 | 8.637 |

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023, phòng Đào tạo thông báo kế hoạch tổ chức học kỳ phụ hè như sau:

1. Thời gian đăng ký từ 18/5/2023 đến 29/5/2023.

2. Cách đăng ký: 
- Sinh viên dùng Email do trường cấp đăng ký tại link: https://forms.gle/RfoTodpGC4WQHqUN6
- Hoặc tổng hợp danh sách đủ 20 sinh viên đăng ký gửi về phòng Đào tạo.

3. Ngày 31/5/2023 phòng Đào tạo thông báo danh sách môn học dự kiến mở học kỳ phụ và hướng dẫn đóng kinh phí.