Thông báo về việc mở lớp Học kỳ phụ học kỳ 1 - năm học 2021-2022

29/09/2021 | 5.500 |

Căn cứ vào số lượng SV đăng ký học kỳ phụ, phòng Đào tạo dự kiến mở lớp học kỳ phụ các môn sau đây:

TT

Môn học

Bậc đào tạo

Khoa/BM Phụ trách môn học

Nơi xem lịch học 

1

Công nghệ chế tạo máy 2

CĐN

BM CTCK- Khoa Cơ khí

2

Dung sai – kỹ thuật đo

CĐ + CĐN

BM SCCK- Khoa Cơ khí

3

Vẽ kỹ thuật 1

BM Kỹ thuật cơ sở - Khoa CKĐL

4

Vẽ kỹ thuật 2 và BTL

CĐN

BM Kỹ thuật cơ sở - Khoa CKĐL

5

BTL vẽ kỹ thuật

BM Kỹ thuật cơ sở - Khoa CKĐL

6

Cơ học ứng dụng A

CĐN ĐCN

BM Kỹ thuật cơ sở - Khoa CKĐL

7

BTL chi tiết máy

BM Kỹ thuật cơ sở - Khoa CKĐL

8

Cơ kỹ thuật

CĐN

BM Kỹ thuật cơ sở - Khoa CKĐL

9

Cơ lý thuyết

BM Kỹ thuật cơ sở - Khoa CKĐL

10

Chính trị 1

CĐ + CĐN

BM LLCTTDQS - Khoa GDĐC

11

Toán chuyên đề

BM VHNN - Khoa GDĐC

12

Toán cao cấp

BM VHNN - Khoa GDĐC

13

Vật lý đại cương

BM VHNN - Khoa GDĐC

14

Anh văn A3

CĐ + CĐN

BM VHNN - Khoa GDĐC

15 Kỹ thuật Số Bộ môn ĐTCN - Khoa ĐĐT

 

HƯỚNG DẪN ĐÓNG KINH PHÍ VÀ MỞ LỚP

1. Đối với Sinh viên: Sinh viên thực hiện đúng thứ tự 3 bước sau đây:

Bước 1: Liên hệ các Khoa/Bộ môn phụ trách môn học để xem thời khóa biểu học kỳ phụ.

Bước 2: SV đã đăng ký học kỳ phụ tiến hành đóng kinh phí bằng ví Momo. SV chưa đăng ký học kỳ phụ thì đăng ký tại https://daotao.caothang.edu.vn/sinh-vien/dk-hoc-ky-phu.html, sau 2 ngày làm việc sẽ tiến hành đóng kinh phí bằng ví Momo.

Thời hạn đóng kinh phí: Từ ngày Khoa/Bộ môn công bố thời khóa biểu đến trước khi lớp học bắt đầu.

Bước 3: Liên hệ Giáo viên bộ môn để làm thủ tục vào lớp online. Nếu lớp học bị hủy do không đủ số lượng, sinh viên liên hệ bàn số 4 - phòng Đào tạo hoặc email: luxuantung@caothang.edu.vn để được hướng dẫn làm thủ tục hoàn trả kinh phí. Sinh viên không được hoàn trả kinh phí vì lý do trùng giờ học.

2. Đối với Khoa/Bộ môn:

1. Khoa/BM lập thời khóa biểu học kỳ phụ các môn học nêu trên và công bố trên website Khoa/BM trước ngày 07/10/2021. Thời gian học là thứ bảy và chủ nhật bằng hình thức học trực tuyến (online).

2. Khoa/BM theo dõi danh sách đóng kinh phí, nếu đủ 20SV đóng kinh phí/lớp thì tiến hành giảng dạy, nếu không đủ 20SV đóng kinh phí/lớp thì thông báo hủy lớp hoặc xin ý kiến Giám Hiệu để mở lớp.


  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1