logo

DANH SÁCH GIÁO TRÌNH KHOA ĐIỆN TỬ-TIN HỌC [Số Lượng: 63]

TT TÊN GIÁO TRÌNH TÁC GIẢ BẬC SỬ DỤNG NGÀY PHÁT HÀNH TÁI BẢN GHI CHÚ
BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP [Số lượng: 20]
1 Thực tập Kỹ thuật cảm biến ThS.Đinh Thị Thanh Hoa, ThS.Huỳnh Xuân Dũng CĐ,CĐN 2020-07 X
2 TH Kỹ thuật xung số ThS.Đinh Thị Thanh Hoa, ThS. Nguyễn Thị Hồng Ánh, ThS.Nguyễn Hữu Phước, ThS.Phạm Thành Nhân CĐ,CĐN 2019-11
3 Điện tử cơ bản ThS.Huỳnh Xuân Dũng CĐ,CĐN 2019-11
4 TH Điện tử cơ bản ThS.Võ Xuân Nam, ThS.Phạm Văn Mạnh, ThS.Đinh Thị Thanh Hoa, ThS.Phạm Thành Nhân CĐ,CĐN 2019-11 X
5 Thiết kế hệ thống nhúng Bộ môn ĐTCN 2018-11
6 Đo lường điện tử ThS. Nguyễn Thị Hồng Ánh, ThS. Phùng Đức Bảo Châu CĐN 2016-11
7 Kỹ thuật cảm biến ThS. Đinh Thị Thanh Hoa CĐN 2016-11
8 Điều khiển lập trình ThS. Huỳnh Xuân Dũng, ThS. Võ Xuân Nam TC 2016-05
9 Anh văn chuyên ngành ThS. Nguyễn Thanh Nghĩa, ThS. Huỳnh Xuân Dũng 2015-11
10 Thực hành Điện tử công suất KS. Hồ Văn Thới, ThS. Nguyễn Thanh Nghĩa 2015-11
11 Thiết kế vi mạch số ThS. Nguyễn Thanh Nghĩa, Hồ Văn Thới 2015-04
12 Mạng Công nghiệp ThS. Huỳnh Xuân Dũng 2014-11
13 Thực hành Lyout và vi mạch ThS. Nguyễn Thanh Nghĩa,ThS. Trương Quang Trung 2014-11
14 Thực hành Kỹ thuật điều khiển lập trình ThS. Huỳnh Xuân Dũng, ThS. Phùng Đức Bảo Châu, ThS. Võ Xuân Nam 2014-11
15 Kỹ thuật xung số ThS. Phùng Đức Bảo Châu 2014-04
16 Thực hành kỹ thuật số ThS. Nguyễn Hữu Phước CĐ,TC 2013-12
17 Thực hành vi xử lý ThS. Tống Thành Nhân, KS. Nguyễn Trọng Khanh CĐ,CĐN,TC 2013-12
18 Vi xử lý ThS. Tống Thành Nhân, KS. Nguyễn Trọng Khanh CĐ,CĐN,TC 2013-04
19 Điện tử công suất KS. Thượng Văn Bé CĐ,CĐN,TC 2012-10
20 Vật liệu linh kiện điện tử KS. Bùi Thị Kim Chi CĐN,TC 2012-10
BỘ MÔN ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG [Số lượng: 23]
1 Hệ thống giám sát thông minh ThS.Thái Ngọc Anh Khôi, ThS.Lại Nguyễn Duy, KS.Nguyễn Ngọc Tùng CĐ,CĐN 2020-07
2 Thực tập Mạng máy tính ThS.Trương Quang Trung, ThS.Thái Ngọc Anh Khôi CĐ,CĐN 2020-07 X
3 Thiết kế và Quản trị Web ThS.Lưu Văn Đại, ThS.Lại Nguyễn Duy CĐ,CĐN 2020-07
4 Kỹ thuật Điện tử ThS.Nguyễn Phú Quới, KS.Nguyễn Ngọc Tùng CĐ,CĐN 2020-07 X
5 Thiết kế hệ thống mạng ThS. Thái Ngọc Anh Khôi, ThS. Lại Nguyễn Duy, ThS. Nguyễn Việt Tiến,KS. Trương Hoàng Hoa Thám 2018-11
6 Thực hành Lắp ráp bảo trì sửa chữa máy vi tính 2018-11
7 Thông tin quang ThS. Lại Nguyễn Duy, ThS. Huỳnh Thanh Hòa 2016-11
8 Anh văn chuyên ngành Điện tử truyền thông ThS. Thái Ngọc Anh Khôi, KS. Nguyễn Tâm Hiền 2016-11
9 Kiến trúc máy tính và hệ điều hành ThS. Nguyễn Việt Tiến, KS. Trương Hoàng Hoa Thám 2016-11
10 Hệ thống báo hiệu ThS. Trương Quang Trung 2016-05
11 TH điện tử thông tin ThS. Nguyễn Phú Quới, TS. Trần Thanh Trang 2016-05
12 TH Mạng Cisco cơ bản ThS. Lại Nguyễn Duy, ThS. Thái Ngọc Anh Khôi 2016-05
13 Điện tử thông tin ThS. Lại Nguyễn Duy, ThS. Lưu Văn Đại 2015-11
14 Kỹ thuật truyền dẫn ThS. Trương Quang Trung 2015-11
15 An toàn điện ThS. Nguyễn Thiện Thông, ThS. Thái Ngọc Anh Khôi 2015-11
16 Lý thuyết tín hiệu ThS. Lại Nguyễn Duy, ThS. Nguyễn Phú Quới 2015-04
17 Truyền số dữ liệu ThS. Huỳnh Thanh Hòa, ThS. Lại Nguyễn Duy 2015-04
18 Mạch điện tử TS. Trần Thanh Trang, ThS. Phạm Thành Nhân, ThS. Nguyễn Thiện Thông CĐN 2015-04
19 Vẽ Điện tử TS. Trần Thanh Trang, ThS. Phạm Thành Nhân, TS. Lê Đình Kha 2014-11
20 Xử lý số tín hiệu ThS. Nguyễn Thiện Thông, ThS. Nguyễn Phú Quới 2014-11
21 Anten và truyền sóng ThS. Lại Nguyễn Duy 2014-04
22 Kỹ thuật chuyển mạch KS. Nguyễn Tâm Hiền 2014-04
23 Mạng máy tính ThS. Trương Quang Trung 2014-04
BỘ MÔN TIN HỌC [Số lượng: 20]
1 Thực tập dịch vụ mạng ThS. Vũ Đức Toàn , ThS.Tô Vũ Song Phương 2019-11
2 Cơ sở dữ liệu ThS.Trần Thị Ngọc Châu, ThS.Nguyễn Đức Chuẩn CĐ,CĐN 2019-11 X
3 Thực hành PP lập trình hướng đối tượng ThS.Nguyễn Đức Chuẩn , ThS.Nguyễn Đức Duy CĐ,CĐN 2019-11 X
4 Thực hành hệ quản trị cơ sở dữ liệu ThS.Võ Trúc Vy, ThS.Tôn Long Phước CĐ,CĐN 2019-11
5 Tài liệu ôn luyện giỏi nghề "Thiết kế Web" ThS.Lữ Cao Tiến, ThS.Phù Khắc Anh, ThS.Trần Trung Nguyên, ThS.Lưu Tuệ Hảo CĐ,CĐN 2019-11
6 Quản trị hệ thống mạng KS. Lượng Minh Huấn, KS. Vũ Đức Toàn, KS. Trần anh Trạng, KS. Trần Thị Đặng 2016-11
7 Hệ Quản trị cơ sở dữ liệu ThS. Phạm Thủy Tú, KS. Phạm Thị Hồng, KS. Phù Khắc Anh, ThS. Trần Thị Ngọc Châu 2016-11
8 Cấu trúc dữ liệu và thuật toán ThS. Nguyễn Thị Thanh Thuận, KS. Vũ Đình Bảo CĐ,CĐN,TC 2016-05
9 Chuyên đề PHP & MySQL ThS. Nguyễn Bá Phúc, ThS. Dương Trọng Đính, KS. Phù Khắc Anh, KS. Nguyễnn Võ Công Khanh 2015-11
10 Công nghệ phầm mềm ThS. Lê Quang Song, ThS. Dương Trọng Đính 2015-11
11 Lập trình Windowns nâng cao C# ThS. Trần Thanh Tuấn, ThS. Dương Trọng Đính 2014-11
12 Toán rời rạc ThS. Nguyễn Đức Duy, ThS. Nguyễn Vũ Dzũng CĐ,CĐN,TC 2014-11
13 Thiết kế website KS. Lữ Cao Tiến CĐ,TC 2014-11
14 Thực hành Mạng máy tính KS. Lượng Minh Huấn CĐN,TC 2014-11
15 Thực hành Lắp ráp cài đặt máy tính ThS. Nguyễn Vũ Dzũng, ThS. Nguyễn Bá Phúc, KS. Võ Công Khanh CĐN 2014-11
16 Thực hành Lập trình website KS. Lữ Cao Tiến, ThS. Nguyễn Thị Thanh Thuận CĐ,TC 2014-11
17 Phần cứng máy tính ThS. Nguyễn Vũ Dzũng, ThS. Nguyễn Bá Phúc, KS. Võ Công Khanh 2014-11
18 Thực hành trên môi trường Windows căn bản ThS. Trần Thị Ngọc Châu CĐ,TC 2013-04
19 Kỹ thuật lập trình ThS. Vũ Yến Ni, ThS. Nguyễn Vũ Dzũng, KS. Phạm Thị Hồng, ThS. Nguyễn Bá Phúc CĐ,CĐN,TC 2012-10
20 Bài tập Kỹ thuật lập trình ThS. Vũ Yến Ni, ThS. Nguyễn Vũ Dzũng, KS. Phạm Thị Hồng, ThS. Nguyễn Bá Phúc CĐ,CĐN,TC 2012-10

Ghi chú:

* là giáo trình thực hành.

* là giáo trình chưa chấp nhận.