logo

DANH SÁCH GIÁO TRÌNH KHOA ĐIỆN-ĐIỆN LẠNH [Số Lượng: 49]

TT TÊN GIÁO TRÌNH TÁC GIẢ BẬC SỬ DỤNG NGÀY PHÁT HÀNH TÁI BẢN GHI CHÚ
BỘ MÔN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP [Số lượng: 17]
1 Đồ án Thiết kế Điện dân dụng ThS.Phạm Văn Thành, ThS.Lê Phong Phú, ThS.Phan Đại Nghĩa, ThS.Phan Thanh Tú, ThS.Nguyễn Bá Nhạ, ThS.Nguyễn Bảo Quốc, ThS.Phạm Văn Nghĩa, ThS.Phạm Duy Thanh CĐ,CĐN 2020-07
2 Thực tập Điện cơ bản ThS.Bùi Đông Hải, ThS.Phạm Văn Thành CĐ,CĐN 2020-07 X
3 Cung cấp điện ThS. Phạm Văn Thành, ThS. Lê Phong Phú, ThS. Phan Thanh Tú, KS. Nguyễn Bảo Quốc, ThS. Phan Đại Nghĩa, ThS. Nguyễn Bá Nhạ CĐ,CĐN,TC 2017-11 X
4 Kỹ Thuật điện ThS. Đỗ Chí Phi, ThS. Phan Đại Nghĩa, KS. Phạm Văn Mạng, ThS. Phan Thanh Tú, ThS. Đặng Thanh Tùng, ThS. Nguyễn Tấn Thành, ThS. Ngô Bá Việt, ThS. Nguyễn Bá Nhạ, ThS. Phạm Văn Nghĩa CĐ,CĐN,TC 2017-11 X
5 Thực hành Trang bị điện TS. Đỗ Chí Phi CĐ,CĐN,TC 2017-11
6 Hướng dẫn đồ án thiết kế Đồ án cung cấp điện ThS. Lê Phong Phú, ThS. Phạm Văn Thành, ThS. Phan Đại Nghĩa, ThS. Nguyễn Bá Nhạ, ThS. Nguyễn Bảo Quốc, ThS. Phan Thanh Tú, ThS. Phạm Văn Nghĩa CĐ,CĐN,TC 2016-05
7 Bài tập Lý thuyết mạch ThS. Ngô Bá Việt, ThS. Phạm Văn Thành, ThS. Nguyễn Hoài Phong, ThS. Nguyễn Thủy Đăng Thanh 2016-05
8 TH Tính toán TK lắp đặt hệ thóng điện DD ThS. Phan Thanh Tú, TS. Đỗ Chí Phi, ThS. Phan Đại Nghĩa, ThS. Bùi Đông Hải 2016-05
9 Mô đun đo lường điện TnS. Lê Phong Phú, ThS. Nguyễn Bá Nhạ, ThS. Đoàn Minh Hải, ThS. Nguyễn Thị Uyên CĐN 2014-11
10 Điện kỹ thuật 1 ThS. Phan Đại Nghĩa, ThS. Ngô Bá Việt, KS. Phạm Văn Mạng CĐN,TC 2014-11
11 Điện kỹ thuật 2 ThS. Phan Đại Nghĩa, KS. Lê Thành Tâm, ThS. Phan Thanh Tú, KS. Nguyễn Bảo Quốc, KS. Nguyễn Hoài Phong CĐN,TC 2014-11
12 Máy điện 1 ThS. Đặng Thanh Tùng, ThS. Nguyễn Tấn Thành CĐ,TC 2014-11
13 Lý thuyết mạch ThS. Nguyễn Thủy Đăng Thanh, ThS. Ngô Bá Việt, KS. Nguyễn Hoàng Linh 2014-11
14 Bài tập truyền động điện ThS. Đỗ Chí Phi 2013-12
15 Khí cụ điện ThS. Nguyễn Bá Nhạ, ThS. Nguyển Thị Uyên CĐ,CĐN,TC 2013-12
16 Thí nghiệm an toàn điện ThS. Lê Phong Phú, ThS. Đỗ Chí Phi CĐ,CĐN,TC 2013-12
17 Thí nghiệm máy điện ThS. Đặng Thanh Tùng, ThS. Nguyễn Tấn Thành 2013-12
18 Truyền động điện ThS. Đỗ Chí Phi CĐ,CĐN,TC 2013-12
BỘ MÔN NHIỆT LẠNH [Số lượng: 22]
1 Thực hành Máy lạnh dân dụng TS.Lê Quang Huy, ThS.Nguyễn Hữu Quyền, ThS.Lê Đình Trung, ThS.Trần Quang Danh CĐ,CĐN 2020-07
2 Kỹ thuật Lạnh TS.Lê Quang Huy, ThS.Nguyễn Hữu Quyền, KS.Nguyễn Phúc Nguyên, KS.Phan Thanh Huy CĐ,CĐN 2020-07 X
3 Bài tập lớn Công nghệ sấy TS.Lê Quang Huy, ThS.Nguyễn Văn Bắc, ThS.Ngô Thị Minh Hiếu, ThS.Mai Xuân Điều, KS.Lê Thanh Đạt CĐ,CĐN 2020-07
4 Thực tập Điều hòa không khí cục bộ TS.Lê Quang Huy, ThS.Nguyễn Hữu Quyền, ThS.Lê Đình Trung, ThS.Trần Quang Danh CĐ,CĐN 2020-07 X
5 Thực hành Trang bị điện hệ thống lạnh ThS.Trương Hồng Anh, ThS.Ngô Thị Minh Hiếu, KS.Trần Thị Ngọc Diệp, KS.Đặng Thị Trúc Linh CĐ,CĐN 2020-07 X
6 Bài tập lớn Kỹ thuật lạnh TS.Lê Quang Huy, ThS.Nguyễn Hữu Quyền, ThS.Lê Đình Trung, KS.Nguyễn Phúc Nguyên, KS.Phan Thanh Huy CĐ,CĐN 2020-07
7 Thực hành Điều hòa không khí trung tâm TS.Lê Quang Huy, ThS.Trương Hồng Anh, ThS.Nguyễn Chí Thiện, KS.Nguyễn Trần Trọng Tuấn CĐ,CĐN 2020-07
8 Lò hơi công nghiệp ThS. Lê Đình Trung, ThS. Nguyễn Hữu Quyền, KS. Nguyễn Trần Trọng Tuấn 2017-11
9 Năng lượng mặt trời & ứng dụng ThS. Ngô Thị Minh Hiếu, ThS. Nguyễn Chí Thiện 2017-11
10 Thiết bị lạnh - Kho và trạm lạnh ThS. Lê Quang Huy, ThS. Nguyễn Hữu Quyền, ThS. Lê Thanh Tùng TC 2016-05
11 TH Lạnh Cơ bản KS. Trần Minh Trí, KS. Trần Hữu Thương TÍn CĐ,CĐN,TC 2016-05
12 Truyền nhiệt - thiết bị trao đổi nhiệt ThS. Ngô Thị Minh Hiếu, ThS. Nguyễn Trí Thiện CĐ,TC 2016-05
13 Kỹ thuật sấy ThS. Lê Quang Huy, ThS. Ngô Thị Minh Hiếu 2015-04
14 Thông gió và điều hòa không khí ThS. Nguyễn Hữu Quyền, KS. Nguyễn Thanh Sang CĐ,CĐN,TC 2015-04
15 Nhiệt động lực học ThS. Ngô Thị Minh Hiếu CĐ,CĐN 2015-04
16 Cơ lưu chất KS. Lê Đình Trung, ThS. Trương Hồng Anh CĐ,CĐN,TC 2015-04
17 Kỹ thuật lạnh ứng dụng ThS. Lê Quang Huy, KS. Trần Hữu Thương Tín 2015-04
18 Kỹ thuật điện lạnh ThS. Nguyễn Văn Bắc CĐN,TC 2015-04
19 Kỹ thuật nhiệt ThS. Ngô Thị Minh Hiếu 2013-12
20 Mô đun đo lường nhiệt lạnh ThS. Trương Hồng Anh CĐ,CĐN 2013-12
21 Mô đun máy lạnh dân dụng và thương nghiệp ThS. Lê Quang Huy CĐN 2013-12
22 Thực hành bơm, quạt, máy nén ThS. Ngô Thị Minh Hiếu TC 2013-12
BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA [Số lượng: 10]
1 Kỹ thuật đo lường và cảm biến KS. Phan Hồng Thiên, KS. Lê Văn Nhành 2017-11 X
2 Lý thuyết điều khiển tự động ThS. Nguyễn Thủy Đăng Thanh, Võ Ngọc Thi, Nguyễn Văn Tính 2017-11 X
3 Thực tập Vi xử lý TS. Đặng Đắc Chi, ThS Cao Hoàng Vũ 2017-11 X
4 Ngôn ngữ lập trình Ths Cù Minh Phước, Ths Nguyễn Hoàng Duy 2017-11
5 Đo lường điều khiển bằng máy tính TS. Đặng Đắc Chi, ThS Cao Hoàng Vũ 2017-11
6 Kỹ thuật lập trình PLC ThS. Ngô Thị Thanh Bình, ThS. Nguyễn Thủy Đăng Thanh, KS. Lê Quang Tới 2014-11
7 Điều khiển số KS. Đặng Ngọc Hưng 2014-11
8 Máy điện – khí cụ điện KS. Hồ Thanh Vũ, ThS. Đoàn Minh Hải 2014-11
9 Thực tập Kỹ thuật điện ThS. Bùi Đông Hải, ThS. Đoàn Minh Hải 2014-11
10 Thí nghiệm điều khiển tự động ThS. Nguyễn Thủy Đăng Thanh, ThS. Đặng Đắc Chi 2013-12

Ghi chú:

* là giáo trình thực hành.

* là giáo trình chưa chấp nhận.