logo

DANH SÁCH GIÁO TRÌNH KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC [Số Lượng: 32]

TT TÊN GIÁO TRÌNH TÁC GIẢ BẬC SỬ DỤNG NGÀY PHÁT HÀNH TÁI BẢN GHI CHÚ
BỘ MÔN KỸ THUẬT CƠ SỞ [Số lượng: 12]
1 Vật liệu cơ khí và công nghệ kim loại ThS. Trần Trọng Chính, ThS. Trịnh Văn Quốc, ThS. Võ Thị Anh Thơ 2018-11
2 Chi tiết máy KS. Nguyễn Văn Khưa, ThS. Nguyễn Trung Đinh, ThS. Nguyễn Thị Thanh Hải, ThS. Huỳnh Hoàng Linh, ThS. Trịnh Văn Quốc, ThS. Nguyễn Văn Thuận 2017-11 X
3 Vẽ kỹ thuật 1 ThS. Phạm Thị Hạnh 2017-11 X
4 Cơ ứng dụng ThS. Vũ Xuân Vinh, ThS. Trần Trọng Chinh, ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy, ThS. Nguyễn Thị Linh Phượng, ThS. Nguyễn Thị Anh Thơ 2017-11 X
5 Cơ kỹ thuật KS. Nguyễn Văn Khưa, ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy, ThS. Nguyễn Thị Linh Phượng,ThS. Nguyễn Trung Đinh 2017-11 X
6 Nguyên lý máy ThS. Nguyễn Trung Đinh 2015-11 NL-CTM
7 Cơ lý thuyết 1 ThS. Nguyễn Văn Thuận CĐ,CĐN,TC 2012-10 CLT
8 Cơ lý thuyết 2 ThS. Nguyễn Văn Thuận CĐ,CĐN,TC 2012-10 CLT
9 Sức bền vật liệu KS. Nguyễn Văn Khưa CĐ,CĐN 2012-10
10 BT vẽ kỹ thuật 1 ThS. Phạm Thị Hạnh CĐ,CĐN,TC 2012-10
11 Vẽ kỹ thuật 2 ThS. Phạm Thị Hạnh CĐ,CĐN,TC 2012-10
12 BT vẽ kỹ thuật 2 ThS. Phạm Thị Hạnh CĐ,CĐN,TC 2012-10
13 Hướng dẫn BTL VKT ThS. Phạm Thị Hạnh CĐ,CĐN,TC 2012-10
BỘ MÔN Ô TÔ [Số lượng: 20]
1 Công nghệ bảo dưỡng & Sửa chữa Ô tô ThS.Hồ Văn Thu, ThS.Nguyễn Ngọc Thạnh, ThS.Lâm Vũ Thành Nhật CĐ,CĐN 2020-07 X
2 Thực hành Bảo dưỡng & Sửa chữa Ô tô ThS.Nguyễn Thời Trung, ThS.Trần Thanh Bình, ThS.Võ Bá Khánh Trình, ThS.Võ Văn Quốc CĐ,CĐN 2020-07
3 Lý thuyết Ô tô ThS.Nguyễn Ngọc Thạnh, ThS.Nguyễn Thái Vinh, ThS.Nguyễn Bá Võ CĐ,CĐN 2019-11 X
4 BTL Tính toán ĐCĐT ThS.Nguyễn Thời Trung, KS.Nguyễn Trường Lĩnh, ThS.Văn Ánh Dương CĐ,CĐN 2019-11
5 TH Phun xăng - Đánh lửa điện tử ThS.Ngô Phi Long, KS.Nguyễn Trường Lĩnh, KS.Nguyễn Đức Trọng CĐ,CĐN 2019-11
6 TH Hệ thống điều hòa không kí ThS.Võ Bá Khánh Trình, ThS.Nguyễn Ngọc Thạnh, ThS.Nguyễn Công Thành CĐ,CĐN 2019-11
7 Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa Ô tô ThS. Hồ Văn Thu, ThS. Nguyễn Ngọc Thạnh, ThS. Lâm Vũ Thành Nhật 2018-11 X
8 Cấu tạo động cơ đốt trong KS. Đinh nguyên Phúc, ThS. Nguyễn Thời Trung, ThS. Trần Thanh Bình,ThS. Võ Bá Khánh Trình,ThS. Ngô Phi Long 2018-11 X
9 Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp TS. Huỳnh Phước Thiện, ThS. Lê Quang Thống, ThS. Lâm Vũ Thành Nhật 2018-11 X
10 Năng lượng mới sử dụng trên Ô tô ThS. Nguyễn Ngọc Thạnh, ThS. Chu Việt Khoa, ThS. Trần Thanh Bình 2018-11 X
11 Chẩn đoán ô tô ThS. Nguyễn Thời Trung, ThS. Nguyễn Ngọc Thạnh, ThS. Nguyễn Trường Lĩnh 2017-11
12 Bài tập lớn Tính toán ô tô ThS. Chu Việt Khoa, ThS. Nguyễn Ngọc Thạnh, Trần Thanh Bình, Võ Bá Khánh Trình 2017-11
13 Hệ thống Điện điện tử ô tô ThS. Nguyễn Ngọc Thạnh, KS. Ngô Phi Long, TS. Huỳnh Phước Thiện, ThS. Nguyễn Thời Trung, ThS. Nguyễn Trường Lĩnh 2016-11
14 Thực hành động cơ xăng KS. Nguyễn Văn Trung CĐ,CĐN,TC 2013-12
15 Thực hành động diesel KS. Phạm Văn Sanh CĐ,CĐN,TC 2013-12
16 Thực hành Ô tô KS. Cổ Hoài Việt 2013-12
17 Cấu tạo Ô tô KS. Trần Minh Tài, ThS. Võ Văn Quốc, KS. Cổ Hoài Việt CĐ,CĐN,TC 2012-10
18 Nguyên lý tính toán động cơ đốt trong KS. Nguyễn Văn Trung, ThS. Nguyễn Ngọc Thạnh CĐ,CĐN,TC 2012-10
19 Ô tô và môi trường KS. Trần Minh Tài, ThS. Võ Văn Quốc CĐ,TC 2012-10
20 Thực hành điện Ô ô ThS. Nguyễn Ngọc Thạnh, KS. Ngô Phi Long, KS. Hồ Văn Thu, KS. Trương Tử Quốc CĐ,TC 2012-10
21 Tính toán Ô tô ThS. Nguyễn Ngọc Thạnh, KS. Ngô Phi Long, KS. Hồ Văn Thu 2012-10

Ghi chú:

* là giáo trình thực hành.

* là giáo trình chưa chấp nhận.