logo

DANH SÁCH GIÁO TRÌNH KHOA CƠ KHÍ [Số Lượng: 38]

TT TÊN GIÁO TRÌNH TÁC GIẢ BẬC SỬ DỤNG NGÀY PHÁT HÀNH TÁI BẢN GHI CHÚ
BỘ MÔN CƠ ĐIỆN TỬ [Số lượng: 11]
1 Lập trình PLC ThS.Nguyễn Mậu Tuấn Vương, KS.Nguyễn Công Hoàng, ThS.Phan Duy Bằng, KS.Lê Nguyễn Hữu Trung CĐ,CĐN 2019-11
2 Vi điều khiển ứng dụng ThS.Nguyễn Ngọc Thông CĐ,CĐN 2019-11
3 Hàn MIG - MAG KS.Đặng Trung Dũng, KS.Nguyễn Tiến Khang CĐ,CĐN 2019-11
4 Thực hành Cơ điện tử 1 ThS. Lê Thị Kiều Nga, KS. Nguyễn Mậu Tuấn Vương 2017-11
5 Hướng dẫn thực hành cảm biến KS. Nguyễn Mậu Tuấn Vương 2016-05
6 Hướng dẫn thực hành vi điều khiển ThS. Nguyễn Ngọc Thông 2016-05
7 Ngôn ngữ lập trình C++ KS. Nguyễn Ngọc Thông 2015-04
8 Cảm biến đo lường ThS. Lê Thị Kiều Nga, ThS. Lê Phú Cường 2015-04
9 Thực hành PLC ThS. Nguyễn Thanh Phước, KS. Hà Lê Như Ngọc Thành 2015-04
10 Hướng dẫn thực hành Khí nén - Thủy lực ThS. Nguyễn Thanh Phước CĐ,CĐN,TC 2013-04
11 Công nghệ khí nén ThS. Nguyễn Thanh Phước CĐ,CĐN,TC 2012-10
BỘ MÔN CHẾ TẠO CƠ KHÍ [Số lượng: 12]
1 Công nghệ chế tạo máy (tập 1) TS.Võ Tùng Linh, ThS.Nguyễn Văn Vũ, ThS.Nguyễn Văn Thông, ThS.Trương Nam Trung, ThS.Ngô Diệu Thạch CĐ,CĐN 2020-07
2 Lý thuyết nghề Cắt gọt kim loại ThS.Trần Công Tuấn, KS.Nguyễn Văn Minh, ThS.Nguyễn Hải Sơn, ThS.Nguyễn Duy Tân, ThS.Trần Trọng Thuyết, KS.Phan Văn Tiến, ThS.Nguyễn Văn Toàn, ThS.Nguyễn Quang Tuấn, KS.Ngô Ngọc Tuyền, ThS.Nguyễn Quốc CĐ,CĐN 2020-07
3 Cơ sở Công nghệ chế tạo máy BM.CKCT CĐ,CĐN 2019-11
4 Tập bản vẽ Đồ gá BM CKCT 2018-11
5 Thực hành CNC ThS. Nguyễn Văn Thông 2018-11 X
6 Máy cắt kim loại Ths.Võ Văn Cường 2017-11 X
7 Đồ gá TS. Đào Khánh Dư, Ths. Nguyễn Đức Tài, Ths.Nguyễn Văn Thông 2016-05
8 Các phương pháp gia công phi truyền thống TS. Đào Khánh Dư, Ths. Nguyễn Quốc Văn, Ths. Trương Nam Trung 2015-11 NXB: ĐHQG TPHCM - 2016
9 Thực hành Tiện Phay 1 Ths.Nguyễn Phùng Tấn, KS. Trần Tấn Dũng, KS.Phạm Văn Chương, KS. Phan Văn Tiến 2015-04
10 Sổ tay thiết kế khuôn ép nhựa Ths. Võ Văn Cường 2015-04
11 Cơ sở thiết kế khuôn ép nhựa Th.s Võ Văn Cường 2013-12
12 Các phương pháp gia công tiên tiến TS.Đào Khánh Dư, Ths. Nguyễn Quốc Văn, Ths. Trương Nam Trung 2013-12
BỘ MÔN SỬA CHỮA CƠ KHÍ [Số lượng: 15]
1 Hàn TIG KS.Đặng Trung Dũng CĐ,CĐN 2020-07
2 Quy trình Hàn KS.Đặng Trung Dũng, ThS.Nguyễn Việt Phong CĐ,CĐN 2020-07
3 Hàn khí KS. Tống Văn Trong, KS. Lê Thành Phong CĐN 2017-11
4 Hàn điện cơ bản và nâng cao KS. Tống Văn Trong, KS. Phạm Mạnh Trường CĐN 2017-11
5 Thực hành Nguội sửa chữa cơ bản KS. Lâm Hữu Hạnh, ThS. Nguyễn Trọng Anh Tuấn, ThS. Trương Nam Trung TC 2016-11
6 Thực hành Kỹ thuật an toàn, vạch dấu và tổng quan về công nghệ sửa chữa máy công cụ KS. Lâm Hữu Hạnh, ThS. Nguyễn Trọng Anh Tuấn, ThS. Trương Nam Trung CĐN 2016-11
7 Gia công chi tiết bằng dụng cụ cầm tay KS. Lâm Hữu Hạnh CĐN 2016-05
8 Kỹ thuật an toàn KS. Đặng Trung Dũng, ThS. Trương Nam Trung CĐN 2015-11
9 Thực hành Nguội tháo lắp KS. Lâm Hữu Hạnh CĐ,TC 2015-04
10 Nguyên lý cắt kim loại TnS. Lưu Chí Đức, KS. Nguyễn Hoàng Lâm, KS. Lê Thành Phong, KS. Nguyễn Thoại Khanh 2014-11
11 Thực hành Hàn điện cơ bản KS. Nguyễn Văn Trong CĐ,CĐN,TC 2014-11
12 Thực hành Nguội cơ bản KS. Nguyễn Thành Lâm CĐ,CĐN,TC 2014-11
13 Công nghệ sửa chữa máy KS. Phạm Mạnh Trường, KS. Hà Anh Tuấn, KS. Dương Minh Trí, KS. Lê Tấn Lộc, KS. Lâm Hữu Hạnh CĐN 2014-11
14 Máy gia công tia lửa điện KS. Nguyễn Thành Lâm CĐ,CĐN,TC 2014-04
15 Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo TS. Đào Khánh Dư, ThS. Lưu Chí Đức, KS Nguyễn Thành Lâm CĐ,CĐN,TC 2012-10

Ghi chú:

* là giáo trình thực hành.

* là giáo trình chưa chấp nhận.