logo
1

Thông tin

2

Khảo sát

3

Ngày nhận

4

Kết thúc

ĐĂNG KÝ NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP

Quên Mã HSSV
Mã An Toàn:

KHẢO SÁT VIỆC LÀM HSSV SAU KHI TỐT NGHIỆP

Mã HSSV:
Lớp:

THÔNG TIN VỀ TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM

(*) Các mục có dấu * là bắt buộc.
Câu 1. Tính trong thời gian một tháng kể từ thời điểm trả lời phiếu này về trước, tình hình việc làm của anh/chị như thế nào? (chọn 1) (*)

Câu 2. Lý do anh/chị chưa đi làm? (chọn 1)

Câu 3. Những lý do anh/chị chưa xin được việc làm? (chọn 1 hoặc nhiều)

Câu 4. Bao nhiêu lâu sau khi tốt nghiệp anh/chị tìm được việc làm? (chọn 1)

Câu 5. Anh/chị tìm được việc làm thông qua những hình thức nào? (chọn 1)

Câu 6. Cơ quan anh/chị đang làm việc:

Câu 7. Kiến thức được Trường đào tạo có ích cho công việc hiện nay của anh/chị không? (chọn 1)

Câu 8. Kỹ năng được Trường đào tạo có ích cho công việc hiện nay của anh/chị không? (chọn 1)

Câu 9. Công việc anh/chị đang đảm nhận có phù hợp với ngành được đào tạo không? (chọn 1)

Câu 10. Sau khi tốt nghiệp, Anh/Chị đã/đang học thêm các khóa học nào dưới đây? (chọn 1 hoặc nhiều)

Câu 11. Những kiến thức, kỹ năng nào là cần thiết đối với nghề nghiệp nhưng anh (chị) chưa được học ở nhà trường:

Câu 12. Những kiến thức, kỹ năng nào được học ở nhà trường mà anh /chị chưa được vận dụng trong công việc:

Câu 13. Anh/chị có ý kiến gì để giúp sinh viên dễ dàng tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp:

LỊCH PHÁT BẰNG

Sinh viên đến nhận bằng theo thời gian trong thông báo nhận bằng.


KẾT THÚC