XEM LỊCH THI


Chọn Khoa:
Chọn học kỳ:
Chọn lớp:
 
LỊCH THI LỚP:
Học kỳ 2(2017-2018)
TT Môn Thi lần 1 Thi lần 2
Thời gian thi Phòng 1 Phòng 2 Thời gian thi Phòng

Chưa có dữ liệu!!!

Chú ý:
- HSSV đi thi phải mang thẻ HSSV hoặc giấy tờ tùy thân, mặc đồng phục và giày dép theo quy định.
- Lịch thi được cập nhật khi có thay đổi. HSSV cần theo dõi thường xuyên.
- Dữ liệu được cập nhật trên website chỉ để xem (Bản chính thức là bản giấy do P.Đào tạo phát hành).
- Xin báo ngay các sai sót cho nguyenvanhienit@gmail.com.  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1