Kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp cao đẳng (nghề đào tạo) khóa 2021-2024 (dự thảo)

01/07/2024 | 21.307 |

THÔNG BÁO

Kết quả dự thảo v/v xét điều kiện dự thi tốt nghiệp cao đẳng (nghề đào tạo) khóa 2021-2024

Thời gian khiếu nại kết quả xét: 16h00 ngày 05/7/2024

Sinh viên tra cứu kết quả tại đây.