Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp Cao đẳng 2018 và các khóa trước xét lại tốt nghiệp đợt tháng 12/2021

14/01/2022 | 6.518 |

I. LỊCH PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP

- Thời gian phát bằng:         Buổi sáng: 7h00 đến 11h00           Buổi chiều: 13h00 đến 16h00

- Lịch phát bằng cụ thể theo lớp đối với đợt xét tốt nghiệp tháng 12/2021

(Học sinh, sinh viên hoàn thành mục II.1 trước khi đến nhận bằng tốt nghiệp)

NGÀY

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

T2
17/01/2022

CĐ CK 18A-B

CĐ CK 18E

CĐ CĐT 18A

T3
18/01/2022

CĐ CK 18C-D

CĐ TH 18PMA-PMB

CĐ ĐKTĐ 18A-B

T4
19/01/2022

CĐ Ô TÔ 18A

CĐ CK 17 (xét lại)

CĐ ÔTÔ 17 (xét lại)

CĐ NL 17 (xét lại)

CĐ CĐT 17 (xét lại)

CĐN ÔTÔ 18A-B

CĐN QTM 18A-B-C

CĐ TH 18PMC-MMT

CĐ ĐKTĐ 17 (xét lại)

CĐ ĐĐT 17 (xét lại)

CĐ TH 17 (xét lại)

CĐ ĐTTT 17 (xét lại)

CĐN ÔTÔ 18C-D-E

T5
20/01/2022

CĐ Ô TÔ 18C-D

CĐN ĐCN 18A-B-C

CĐ ĐTTT 18VT
CĐ ĐTTT 18MT

CĐN ĐCN 18D-E

T6
21/01/2022

CĐ ĐĐT 18ĐA-ĐB-ĐC-ĐD

CĐN CGKL 18A-B

CĐ ĐĐT 18ĐE-ĐTF-ĐTG-ĐTH

CĐN SCCK 18, CĐN HÀN 18

T2
24/01/2022

CĐ NL 18A  

CĐN ĐTCN 18A-B-C

CĐN KTDN 18

CĐ Ô TÔ 18B

CĐ CĐT 18B-S

CĐN KTML 18A-B-C

T3
25/01/2022

CĐ NL 18B

CĐN SCMT 18A-B

CĐ KT 18

T4
26/01/2022

CĐ 2016, 2015, 2014 các ngành

(tốt nghiệp đợt tháng 12/2021)

Trung cấp 2018, 2017 (xét lại)

CĐ 2017 các nghề (xét lại)

CĐN 2016, 2015 (xét lại)

 

* Lưu ý: Để kiểm tra thông tin trước khi nhận bằng tốt nghiệp, học sinh sinh viên đã tốt nghiệp thực hiện điền thông tin theo đường link: https://daotao.caothang.edu.vn/sinh-vien/dk-nhan-bang.html

Sau lịch cấp phát bằng như trên, phòng Đào tạo sẽ phát bằng định kỳ hàng tuần theo lịch sau:

 • Bậc Cao đẳng, Cao đẳng các ngành đào tạo: sáng thứ Tư
 • Bậc Cao đẳng nghề, Cao đẳng các nghề đào tạo và Trung cấp: sáng thứ Ba

 

II. YÊU CẦU KHI ĐẾN NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP

Học sinh, sinh viên được nhận bằng chỉ khi hoàn thành đúng và đủ các nội dung sau:

1. Hoàn thành “KHẢO SÁT VIỆC LÀM HSSV TỐT NGHIỆP” tại trang web: https://daotao.caothang.edu.vn/sinh-vien/dk-nhan-bang.html.

 

Mã khảo sát
trước khi nhận bằng


2. Hoàn thành đủ chứng nhận/chứng chỉ theo quy định của ngành/nghề và được cập nhật dữ liệu vào PM-QLĐ.

3. Mang thẻ HSSV, CMND/CCCD (bản chính) để đối chứng.

Trường hợp nhận bằng thay:

- Người được nhận bằng phải hoàn thành đủ các bước 1, 2, 3 kể trên.

- Người đến nhận thay phải mang theo:

1. Giấy ủy quyền của người được nhận bằng (có xác nhận của UBND phường, xã);

2. CMND/CCCD của người đến nhận thay.


 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1