Thông báo phát bằng tốt nghiệp cho các khối được xét công nhận tốt nghiệp tháng 7-8/2019

16/10/2019 | 11.665 |

I. LỊCH PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP

1. Cao đẳng

NGÀY

SÁNG

Từ 7h00 đến 11h00

CHIỀU

Từ 13h00 đến 15h30

CAO ĐẲNG

T2

21/10/2019

CĐ CK 16A-B

CĐ CK 16C

T4

23/10/2019

 

CĐ CK 16D

T6

25/10/2019

LỄ TỐT NGHIỆP

T2

28/10/2019

CĐ CK 16E, CĐ Ô TÔ 16A

CĐ TĐ 16A- B

T4

30/10/2019

 

CĐ KT 16

T6

01/11/2019

CĐ Ô TÔ 16B

 

T2

04/11/2019

CĐ CĐT 16A-B-S

CĐ Ô TÔ 16C

T3

05/11/2019

CĐ Ô TÔ 16D

CĐ Ô TÔ 16E

T4

06/11/2019

 

CĐ Đ ĐT 16ĐA

T5

07/11/2019

CĐ ĐTTT 16MT

CĐ ĐTTT 16VT

T6

08/11/2019

CĐ Đ ĐT 16ĐB

 

T2

11/11/2019

CĐ NL 16A-B

CĐ Đ ĐT 16ĐC

T3

12/11/2019

CĐ Đ ĐT 16ĐD

CĐ Đ ĐT 16ĐTE

T4

13/11/2019

 

CĐ Đ ĐT 16ĐTF

T5

14/11/2019

CĐ Đ ĐT 16ĐTG, CĐ TH 16PMA

CĐ 11,12,13 tốt nghiệp 7/2019

T6

15/11/2019

CĐ TH 16PMB-PMC-MMT

 

T2

18/11/2019

CĐ tốt nghiệp tháng 7/2019

(CĐ CK 15, Ô TÔ 15)

CĐ tốt nghiệp tháng 7/2019

(CĐ NL 15, CĐT 15, TĐ 15)

T3

19/11/2019

CĐ tốt nghiệp tháng 7/2019

(CĐ KT 15, ĐĐT 15ĐA-B-C-D)

CĐ tốt nghiệp tháng 7/2019

(ĐĐT 15ĐTE-F-G)

T5

21/11/2019

CĐ tốt nghiệp tháng 7/2019

(CĐ TH 15, ĐTTT 15)

 

T6

22/11/2019

CĐ 14 tốt nghiệp tháng 7/2019

 

Ngoài lịch phát như trên, phòng Đào tạo sẽ cấp bằng Cao đẳng vào các sáng thứ Tư hàng tuần kể từ ngày 4/12/2019.

2. Trung cấp và Cao đẳng nghề

NGÀY

SÁNG

Từ 7h00 đến 11h00

CHIỀU

Từ 13h00 đến 15h30

TRUNG CẤP

THỨ 3

12/11/2019

 

TCCN các khoá trước tốt nghiệp 9/2019

THỨ 4

13/11/2019

TC CTCK 17A-B

TC SCCK 17 

TC CKĐL 17A-B

TC ĐCN 17A-B

TC NL 17A-B

TC ĐT 17

TC TH 17

CAO ĐẲNG NGHỀ

THỨ 5

31/10/2019

CÐN CGKL 16A-B

CÐN SCCK 16A-B

CÐN HÀN 16

CÐN ÔTÔ 16A-B-C-D

CÐN KTML 16A-B

THỨ 6

01/11/2019

CÐN ĐCN 16A-B-C-D-E

CÐN KTDN 16

CÐN ĐTCN 16A-B

CÐN QTM 16A-B

CÐN SCMT 16A-B

THỨ 2

04/11/2019

 

 

CĐN các khoá trước tốt nghiệp 7/2019

Ngoài lịch phát như trên, phòng Đào tạo sẽ cấp bằng Cao đẳng nghề và Trung cấp vào các sáng thứ Ba hàng tuần kể từ ngày 03/12/2019.

II. YÊU CẦU KHI ĐẾN NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP

1. Mang thẻ HSSV và CMND (bản chính), trường hợp nhận thay phải có giấy Ủy quyền.

2. HS Trung cấp 2017 mang theo 01 ảnh chân dung 3x4.

3. Đối với HSSV khóa 2011 trở về trước xuất trình bản chính các chứng chỉ theo quy định.

4. HSSV phải thực hiện khảo sát trước khi đến nhận bằng tốt nghiệp.

 .:: Khảo Sát Online Tại Đây ::.

Lưu ý: Các chứng chỉ không do trường CĐKT Cao Thắng cấp, phải nộp kèm 02 bản sao (có thị thực) để Trường gửi đến nơi cấp xác minh theo thông tư số 22/2002/TT-BTCCBCP ngày 23/04/2002 của Ban Tổ Chức-Cán Bộ Chính Phủ. Thời gian để nhận trả lời xác minh sớm nhất là 02 tuần kể từ ngày HS nộp chứng chỉ. Trường hợp SV sử dụng chứng chỉ giả, Trường sẽ gửi Cơ quan Công An xử lý.


  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1