Lịch thi học kỳ năm học 2019-2020

21/05/2020 | 35.822 |

HSSV xem lịch thi lần 2 (bản chính thức, có phòng thi) tại bảng thông báo của Khoa/Bộ môn tổ chức thi.


  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1