Lịch thi học kỳ 2 (2018-2019)

03/04/2019 | 24.740 |

HSSV xem lịch thi lần 2 (bản chính thức, có phòng thi) tại bảng thông báo của Khoa/Bộ môn tổ chức thi.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Tuần 39-43 (CĐ 17, CĐ 18, CĐN 17, CĐN 18, TC 17, TC 18) 558.592 KB
2 Tuần 38-39 (Lớp CĐN SCMT 16A, B) 49.664 KB
3 Tuần 33-34 (Lớp TC TH 17) 47.616 KB

  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1