[Thông báo số 5] v/v học ghép học kỳ chẵn (HK 2, 4, 6) và học kỳ phụ thứ 7-Chủ nhật (cập nhật ngày 04/3/2020))

09/12/2019 | 18.553 |

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020, phòng Đào tạo thông báo kế hoạch tổ chức như sau:

HỌC GHÉP HỌC KỲ CHẴN (HK 2,4,6)

1. Môn lý thuyết:

Thời gian đóng học phí: Từ 13/01/2020 đến khi có thông báo của Trường về việc học tập trung trở lại. Chú ý: Trong thời gian chưa đóng học phí, SV vẫn vào lớp học để đảm bảo số tiết học.

Cách đóng học phí :

2. Môn Giáo dục thể chất:

MÔN

HỌC BUỔI SÁNG

HỌC BUỔI CHIỀU

Thời hạn đóng học phí

Bóng chuyền

Ghép với CĐ CK19D

Ghép với CĐ CK19A

Từ 13/01/2020 đến khi có thông báo của Trường về việc học tập trung trở lại

Bơi lội

Ghép với CĐN CGKL19B

Ghép với  CĐN CGKL19A

Từ 13/01/2020 đến khi có thông báo của Trường về việc học tập trung trở lại

Cách đóng học phí môn Giáo dục thể chất:

  • Bước 1: Đăng ký trên phần mềm học ghép tại phòng Đào tạo (lầu 1-nhà E).
  • Bước 2: Đóng học phí tại phòng Tài chính-Kế toán (lầu 1- nhà E).
  • Bước 3: Liên hệ Khoa Giáo dục đại cương (lầu 2, nhà E) để xem lịch học.

3/ Môn Giáo dục quốc phòng: Không có lớp ghép trong học kỳ này.

4/ Môn thực hành, mô-dun, tham quan,  thực tập tốt nghiệp: SV xem kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 hoặc liên hệ Khoa/Bộ môn phụ trách môn học để biết thời gian học, sau đó đăng ký tại phòng Đào tạo (bàn số 4) và đóng học phí tại phòng Tài chính-Kế toán trước khi lớp học/kỳ tham quan/thực tập bắt đầu.

5/ SV phải đăng ký, đóng học phí đúng thời hạn, phòng Đào tạo không giải quyết bất kỳ trường hợp trễ hạn nào. SV không đăng ký được trên máy tính vui lòng liên hệ phòngĐào tạo, bàn số 4 để được giúp đỡ.

 

HỌC KỲ PHỤ THỨ BẢY, CHỦ NHẬT

Thời gian học: Học vào ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, dự kiến bắt đầu sớm nhất từ tuần 26 của năm học 2019-2020. Qui trình thực hiện:

Bước 1: Đăng ký

  • Thời gian đăng ký: Từ 06/01/2020 đến 17/01/2020.
  • Cách đăng ký: Nộp danh sách đăng ký tại bàn 4- phòng Đào tạo.

Bước 2: Thông báo danh mục môn học cho đóng học phí: Ngày 12/02/2020 phòng Đào tạo thông báo danh mục môn học cho đóng học phí, thời hạn, cách đóng học phí và các hướng dẫn khác (niêm yết tại phòng Đào tạo và website www.daotao.caothang.edu.vn)

Bước 3: SV đóng học phí và đi học.

CHÚ Ý: Việc mở lớp học kỳ phụ được thực hiện dựa trên nguyên tắc: Ưu tiên cho học ghép trừ trường hợp số lượng SV đăng ký học lại quá đông không thể bố trí học ghép được.