[Thông báo số 8] Mở lớp học kỳ phụ vét cho khóa 2017

03/06/2020 | 4.674 |

HỌC KỲ PHỤ VÉT CHO KHÓA 2017

Căn cứ vào số lượng HSSV đăng ký học, Phòng Đào tạo dự kiến mở các lớp học kỳ phụ vét cho khóa 2017-2020 gồm những môn học như sau:

Cao đẳng các ngành

TT

Môn học

Khoa/BM phụ trách môn học - Nơi xem lịch học

1

Công nghệ chế tạo máy 2

BM  Chế tạo CK

2

BTL công nghệ chế tạo máy

BM  Chế tạo CK

3

Đồ gá

BM  Chế tạo CK

4

Dung sai kỹ thuật đo

BM Sửa chữa cơ khí

5

Nguyên lý cắt

BM Sửa chữa cơ khí

6

Thực hành điện ô tô 1

BM Ô tô

7

Ô tô và môi trường

BM Ô tô

8

Lý thuyết ô tô

BM Ô tô

9

Kỹ thuật lập trình PLC

BM Điện công nghiệp

10

Máy điện 1

BM Điện công nghiệp

11

Đo lường và ĐK bằng máy tính

BM Tự động hóa

12

Robot CN (Tự động)

BM Tự động hóa

13

Máy điện-Khí cụ điện (Tự động)

BM Tự động hóa

14

Xử lý tín hiệu số

BM Điện tử viễn thông

15

Điện tử công suất

BM Điện tử công nghiệp

16

Đồ án điện tử công nghiệp

BM Điện tử công nghiệp

17

Kỹ thuật điện tử

BM Điện tử viễn thông

18

Vi điều khiển/vi xử lý (ĐĐT, TĐ)

BM Điện tử công nghiệp

19

Kỹ thuật xung số

BM Điện tử công nghiệp

20

Đồ án ĐK công nghiệp

BM Điện tử công nghiệp

21

Cấu trúc dữ liệu và thuật toán (CĐ và CĐN)

Khoa Công nghệ thông tin

22

Thực hành PPLT hướng đối tượng

Khoa Công nghệ thông tin

23

Lập trình Smartphone

Bộ môn Điện tử viễn thông

24

PTTK hệ thống thông tin

Khoa Công nghệ thông tin

25

Anh văn chuyên ngành (ĐĐT, TĐ, TT)

BM Điện công nghiệp

26

Quản trị sản xuất  (học chung với CĐN)

BM Kinh tế

27

BTL chi tiết máy

BM Kỹ thuật cơ sở

28

Toán cao cấp

Khoa Giáo dục đại cương

29

Vật lý đại cương

Khoa Giáo dục đại cương

30

Chính trị 2/Đường lối/Tư tưởng

Khoa Giáo dục đại cương

 

Cao đẳng các nghề và Trung cấp

TT

Môn học

Khoa/BM phụ trách môn học - Nơi xem lịch học

1

Vẽ kỹ thuật 2 và BTL

BM Kỹ thuật cơ sở

2

Quản trị sản xuất (học chung với CĐ)

BM Kinh tế

3

Cấu trúc dữ liệu và TT (học chung với CĐ)

Khoa Công nghệ thông tin

4

Chính trị 2 (học chung với CĐ)

Khoa Giáo dục đại cương

 

HƯỚNG DẪN ĐÓNG KINH PHÍ VÀ MỞ LỚP

Đối với Sinh viên:

Bước 1: Xem lịch học tại Khoa/Bộ môn hoặc web site Khoa/Bộ môn phụ trách môn học.

Bước 2: Đăng ký vào phần mềm “Học kỳ phụ” trên máy tính phòng Đào tạo. Nếu không đăng ký được, SV vui lòng liên hệ bàn số 4 - phòng Đào tạo.

Bước 3: Đến phòng Tài chính-Kế toán đóng kinh phí ngay sau khi đăng ký thành công.

Bước 4: Đi học theo lịch. Nếu lớp học bị hủy do không đủ số lượng, sinh viên liên hệ bàn số 4 - phòng Đào tạo để được hoàn trả kinh phí. Sinh viên không được hoàn trả kinh phí vì lý do trùng giờ học.

Thời hạn đóng kinh phí: Từ ngày Khoa/Bộ môn công bố lịch học đến trước khi lớp học bắt đầu.

Đối với Khoa/Bộ môn:

1. Khoa/BM lập lịch học các môn học nêu trên. Thời gian học: Tất cả các ngày trong tuần.

2. Thông báo lịch học trên website Khoa/BM và niêm yết tại Khoa/BM, phòng Đào tạo sẽ mở phần mềm đóng kinh phí khi thấy lịch học trên website Khoa/BM.

3. Khoa/BM xem danh sách đóng kinh phí, nếu có ≥ 15 sinh viên đóng kinh phí thì tiến hành giảng dạy, nếu không đủ 15 sinh viên đóng kinh phí thì thông báo hủy lớp hoặc xin ý kiến Giám hiệu để mở lớp.


  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1