[Thông báo số 6] Học kỳ phụ thứ Bảy, Chủ Nhật và đăng ký học vét cho khóa 2017

11/05/2020 | 4.401 |

HỌC KỲ PHỤ THỨ 7, CHỦ NHẬT

Căn cứ vào số lượng HSSV đăng ký học, Phòng Đào tạo dự kiến mở các lớp học kỳ phụ thứ Bảy, Chủ Nhật gồm những môn như sau:

Cao đẳng các ngành

TT

Môn học

Khoa/BM phụ trách môn học - Nơi xem lịch học

Thời gian bắt đầu học

1

CN bảo dưỡng và sửa chữa ô tô

BM  Ô tô, Khoa CKĐL

Sau khi thực tập

2

BTL tính toán ô tô

BM  Ô tô, Khoa CKĐL

Sau khi thực tập

3

Kiểm thử phần mềm

Khoa Công nghệ thông tin

 

4

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Khoa Công nghệ thông tin

 

5

Thực hành mạng máy tính

Khoa Công nghệ thông tin

 

6

Thực hành lập trình web ASP.net

Khoa Công nghệ thông tin

 

 

Cao đẳng các nghề và Trung cấp

TT

Môn học

Khoa/BM phụ trách môn học - Nơi xem lịch học

Thời gian bắt đầu học

1

Công nghệ chế tạo máy 2

BM Cơ khí chế tạo, Khoa CK

Sau khi thực tập

2

Công nghệ khí nén-thủy lực

BM Cơ điện tử, Khoa CK

Sau khi thực tập

3

Thực hành ô tô 3

BM Ô tô, Khoa CKĐL

Sau khi thực tập

4

BTL Nguyên lý TTĐCĐT

BM Ô tô, Khoa CKĐL

Sau khi thực tập

5

Kỹ thuật lập trình PLC

BM Tự động - Khoa ĐĐT

Sau khi thực tập

 

HƯỚNG DẪN ĐÓNG HỌC PHÍ VÀ MỞ LỚP

Đối với Sinh viên:

Bước 1: Đến các Khoa/Bộ môn phụ trách môn học xem lịch học.

Bước 2: Đăng ký vào phần mềm “Học kỳ phụ” trên máy tính phòng Đào tạo. Nếu không đăng ký được, SV vui lòng liên hệ bàn số 4 - phòng Đào tạo.

Bước 3: Đến phòng Tài chính-Kế toán đóng tiền ngay sau khi đăng ký thành công.

Bước 4: Đi học theo lịch. Nếu lớp học bị hủy do không đủ số lượng, sinh viên liên hệ bàn số 4 - phòng Đào tạo để được hoàn trả học phí. Sinh viên không được hoàn trả học phí vì lý do trùng giờ học.

Thời hạn đóng học phí: Từ ngày Khoa/Bộ môn công bố lịch học đến trước khi lớp học bắt đầu.

Đối với Khoa/Bộ môn:

1. Khoa/BM lập lịch học các môn học nêu trên. Thời gian học: Học vào thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần, riêng các môn học của Cao đẳng ngành CNTT có thể học tất cả các ngày trong tuần.

2. Thông báo lịch học trên website Khoa/BM và niêm yết tại Khoa/BM, phòng Đào tạo sẽ mở phần mềm đóng học phí khi thấy lịch học trên website Khoa/BM.

3. Khoa/BM xem danh sách đóng học phí, nếu có đủ 15 sinh viên đóng học phí thì tiến hành giảng dạy, nếu không đủ 15 sinh viên đóng học phí thì thông báo hủy lớp hoặc xin ý kiến Giám hiệu để mở lớp.

ĐĂNG KÝ HỌC VÉT CHO KHÓA 2017

Thời gian đăng ký: 18/5/2020 đến 28/5/2020.

Cách đăng ký: SV đăng ký trực tiếp tại bàn 4 - Phòng Đào tạo, có thể đăng ký cá nhân hoặc tập thể.

Thời gian thông báo mở lớp và đóng học phí: Từ 02/6/2020 đến 12/6/2020.

Thời gian học dự kiến: Từ 13/6/2020.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 TB6 - HKP T7-CN, HKP vet K17.pdf 241.556 KB

  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1