Thông báo v/v phát Bằng Tốt nghiệp CĐN 2014-2017, TCCN 2015-2017

I. LỊCH PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP

NGÀY

SÁNG

Từ 8h00 đến 11h00

CHIỀU

Từ 13h00 đến 16h00

CAO ĐẲNG NGHỀ

THỨ 3
14/11/2017

 

CÐN CGKL 14A-B
CÐN SCCK 14A-B

THỨ 4
15/11/2017

CÐN ÔTÔ 14A-B-C-D

CÐN ĐCN 14A-B-C-D-E

THỨ 5
16/11/2017

CÐN KTML 14A-B
CÐN ĐTCN 14A-B

CÐN QTM 14
CÐN SCMT 14
CÐN KTDN 14

THỨ 6
17/11/2017

CĐN các khoá trước TN năm 2017
Ngành CGKL
Ngành SCCK 
Ngành ÔTÔ  
Ngành KTML

CĐN các khoá trước TN năm 2017
Ngành ĐCN  
Ngành ĐTCN 
Ngành QTM  
Ngành SCLRMT 
Ngành KTDN  

TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

THỨ 3
21/11/2017

 

TC CTCK 15A-B
TC SCCK 15
TC TH 15A

THỨ 4

22/11/2017

TC ÔTÔ 15A-B
TC ĐCN 15A-B

TC NL 15A-B
TC ĐT 15A-B

THỨ 5

23/11/2017

TCCN các khoá trước TN năm 2017
Ngành CTCK
Ngành SCCK 
Ngành Ôtô   
Ngành Điện CN

TCCN các khoá trước TN năm 2017
Ngành Nhiệt
Ngành ĐTCN
Ngành Tin học

Ngoài lịch phát như trên, phòng Đào tạo sẽ cấp bằng cho HSSV vào mỗi sáng thứ Ba hàng tuần kể từ tháng 12/2017.

II. YÊU CẦU KHI ĐẾN NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP:

- Mang theo thẻ HSSV, CMND (bản chính). Trường hợp nhận thay phải có giấy Ủy quyền.

- Đối với HS TCCN khóa 2012, SV CĐN khóa 2011 trở về trước đến nhận bằng Tốt nghiệp phải xuất trình bản chính các chứng chỉ theo quy định. Các chứng chỉ không do trường CĐKT Cao Thắng cấp, phải nộp kèm 02 bản sao (có thị thực) để Trường gửi đến nơi cấp xác minh theo thông tư số 22/2002/TT-BTCCBCP ngày 23/04/2002 của Ban Tổ Chức-Cán Bộ Chính Phủ. Thời gian để nhận trả lời xác minh sớm nhất là 02 tuần kể từ ngày HS nộp chứng chỉ. Trường hợp SV sử dụng chứng chỉ giả, Trường sẽ gửi Cơ quan Công An xử lý.