Lịch thi học kỳ 1 năm học 2019-2020

02/12/2019 | 22.810 |

HSSV xem lịch thi lần 2 (bản chính thức, có phòng thi) tại bảng thông báo của Khoa/Bộ môn tổ chức thi.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Lịch thi học kỳ 1 năm học 2019-2020 804.864 KB

  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1