Kết quả (dự thảo) xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 3/2019

01.04.19 | 2226 |

 

THÔNG BÁO

Đã có kết quả (dự thảo) xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 03/2019.

Học sinh sinh viên tra cứu tại đây.

 

Chú ý: Thời gian khiếu nại đến hết ngày 5/4/2019.

 


Thăm dò ý kiến

Bạn đang quan tâm vấn đề nào trong chương trình đào tạo?

THÔNG TIN HỌC VỤ

  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1