Lịch thi học kỳ 1 (2017-2018)

HSSV xem lịch thi lần 2 (bản chính thức, có phòng thi) tại bảng thông báo của Khoa/Bộ môn tổ chức thi.

Thông báo v/v điều chỉnh thời gian thi học kỳ (Áp dụng từ năm học 2017-2018) 

 

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Tuần 17-18 - Cao đẳng 2015, Cao đẳng nghề 2015, Trung cấp 2016.xls 215.04 KB