[Thông báo số 8] Mở lớp Học kỳ phụ Hè 2018 (bổ sung)

16/07/2018 | 2.246 |

Để tạo điều kiện cho SV bậc Trung cấp chuyên nghiệp khóa 2016-2018 kịp tốt nghiệp trong năm 2018, phòng Đào tạo mở thêm môn CHÍNH TRỊ trong đợt học kỳ phụ hè 2018. SV muốn đóng học phí học lại môn Chính trị, thực hiện các bước sau đây:

Bước 1: Xem lịch học trên website của Khoa Giáo dục đại cương.

Bước 2: Đến phòng Đào tạo, vào phần mềm “Học kỳ phụ” thực hiện thao tác đăng ký.

Bước 3: Đến phòng Tài chính-Kế toán đóng học phí.

Bước 4: Đi học theo thời khóa biểu. Nếu lớp học bị hủy do không đủ số lượng, sinh viên liên hệ bàn 4-phòng Đào tạo để được hoàn trả học phí. Sinh viên không được hoàn trả học phí nếu bị trùng giờ học.

THỜI HẠN ĐÓNG HỌC PHÍ: Từ ngày 18/7/2018 đến ngày 09/8/2018.

Ngoài ra, Phòng Đào tạo sẽ mở thêm các môn học thuộc học kỳ 4 nếu có đề nghị của các lớp kèm danh sách có từ 15 SV trở lên đăng ký học. Danh sách này nộp tại bàn số 4-phòng Đào tạo.


  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1