[Thông báo số 7] Tổ chức học kỳ phụ Hè 2017

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017, phòng Đào tạo  thông báo kế hoạch tổ chức học kỳ phụ hè cho tất cả các khối như sau :

1/ QUI TRÌNH: Việc tổ chức học kỳ phụ hè 2017 được tổ chức theo trình tự như sau:

Bứơc 1 : Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch gồm : Qui trình thực hiện, thời gian đăng ký và các vấn đề liên quan.

Bước 2 : SV-HS đăng ký môn học lại.

Bước 3 : Phòng Đào tạo tổng hợp số liệu đăng ký và  thông báo đến các Khoa/BM danh mục các môn học dự kiến mở lớp để các Khoa-Bộ môn lập thời khoá biểu và thông báo cho HS-SV những thông tin cần thiết về lớp học.

Bước 4 : Phòng Đào tạo hướng dẫn SV đóng học phí và các thông báo khác có liên quan.

2/ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC KỲ PHỤ HÈ 2017

-THỜI GIAN HỌC : Học tất cả các ngày/ tuần trong thời gian nghỉ hè theo kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017.

- THỜI GIAN ĐĂNG KÝ:  Từ ngày 15/5/2017 đến 25/5/2017.

- CÁCH  ĐĂNG KÝ : SV có nhu cầu học lại đăng ký theo 1 trong 2 cách :

  • Cách 1 : Đăng ký theo tập thể lớp : Dành cho các khóa 2015 và khóa 2016. Mẫu đăng ký như sau:

                        DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HỌC LẠI HỌC KỲ PHỤ HÈ 2017

                                             LỚP :………………………

Họ tên người đại diện :…………………………………………………………………….Số ĐT:  ………...............

TT

MÔN HỌC

SỐ LƯỢNG HS đăng ký học (không cần ghi tên HSSV)

GHI CHÚ

1

 

 

 

2

 

 

 

Danh sách này nộp cho Cô Tùng, phòng Đào tạo

  • Cách 2 : Đăng ký cá nhân tại phòng Đào tạo (lầu 1-nhà E): Dành cho HSSV các khối còn lại và HSSV diện ngừng học (không đang học tại Trường).

Để số liệu đăng ký được chính xác, SV-HS chỉ được đăng ký theo 1 trong 2 cách nói trên.

-Ngày 05/6/2017 phòng Đào tạo sẽ thông báo danh mục môn học dự kiến mở lớp học kỳ phụ và hướng dẫn đóng học phí (xem trên trang web của phòng Đào tạo).