[Thông báo số 6] Tổ chức Học kỳ phụ Hè 2018

I. QUI TRÌNH

Việc tổ chức học kỳ phụ hè 2018 được tổ chức theo trình tự như sau:

Bứơc 1 : Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch gồm : Qui trình thực hiện, thời gian đăng ký và các vấn đề liên quan.

Bước 2 : HSSV đăng ký môn học lại.

Bước 3 : Phòng Đào tạo tổng hợp số liệu đăng ký và  thông báo đến các Khoa/BM danh mục các môn học dự kiến mở lớp để các Khoa-Bộ môn lập thời khoá biểu và thông báo cho HS-SV những thông tin cần thiết về lớp học.

Bước 4 : Phòng Đào tạo hướng dẫn SV đóng học phí và các thông báo khác có liên quan.

 

II. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC KỲ PHỤ HÈ 2018

- Thời gian học: Học tất cả các ngày/ tuần trong thời gian nghỉ hè theo kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018.

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 14/5/2018 đến 23/5/2018.

- Cách đăng ký: HSSV có nhu cầu học lại đăng ký theo 1 trong 2 cách :

 • Cách 1 : Đăng ký theo tập thể lớp theo mẫu đính kèm (Dành cho các khóa 2016 và khóa 2017) và nộp ở bàn số 4-phòng Đào tạo
 • Cách 2 : Đăng ký cá nhân tại bài số 4 - phòng Đào tạo (Dành cho HSSV các khối còn lại và HSSV diện ngừng học, không đang học tại Trường).

Để số liệu đăng ký được chính xác, HSSV chỉ được đăng ký theo 1 trong 2 cách nói trên.

- Ngày 29/5/2018 phòng Đào tạo sẽ thông báo danh mục môn học dự kiến mở lớp học kỳ phụ và hướng dẫn đóng học phí.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Biểu mẫu đăng ký 124.954 KB

Tin mới cập nhật

Thăm dò ý kiến

Bạn đang quan tâm vấn đề nào trong chương trình đào tạo?

 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1