[Thông báo số 6] Học ghép môn Giáo dục quốc phòng cho khối TCCN

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo 2016-2017, phòng Đào tạo thông báo lịch đăng ký học ghép môn Giáo dục quốc phòng cho khối TCCN  như sau:
- Thời gian học : Tuần 30 và tuần 31 (từ 20/3/2017 đến 30/4/2017)
- Thời gian đóng học phí : Từ 08/3/2017 đến 16/3/2017.
- Cách đóng học phí  và đi học : Gồm 3 bước :

•    Bước 1: Đến máy tính Thư viện hoặc Phòng Đào tạo, vào phần mềm đăng ký học ghép, thực hiện thao tác đăng ký (SV chỉ được chọn ghép với lớp TC CTCK 16A).
•    Bước 2 : Sau khi đăng ký xong, đến phòng Tài chính-Kế toàn đòng tiền.
•    Bước 3 : Liên hệ Khoa Giáo dục  đại cương để biết cách đi học.