[Thông báo số 5] Tổ chức học kỳ phụ hè 2015 cho bậc CĐN và TCCN

25/05/2015 | 6.559 |

Căn cứ vào thông báo số 3/TB-CĐKTCT-ĐT ngày 27/4/2015 v/v tổ chức học kỳ phụ và căn cứ vào số lượng SV đăng ký học lại, phòng Đào tạo thông báo danh mục môn học được cho đóng học phí như sau:

 

CHO BẬC CAO ĐẲNG NGHỀ

TT

TÊN MÔN HỌC

CỦA NGÀNH

KHOA-BỘ MÔN PHỤ TRÁCH MÔN HỌC

1

Vẽ kỹ thuật 1

CGKL,SCCK,ÔTÔ, KTML

BM Kỹ thuật cơ sở

2

Vẽ kỹ thuật 2 +BTL

CGKL, SCCK,KTML,  ÔTÔ

BM Kỹ thuật cơ sở

3

Cơ kỹ thuật

CGKL, SCCK,KTML, ĐCN, ÔTÔ

BM Kỹ thuật cơ sở

4

Dao cắt

CTCK, SCCK

Khoa cơ khí

5

MD KT an toàn & tổng quan…

SCCK

Khoa Cơ khí

6

MD G/c chi tiết… bằng d/cụ cầm tay

SCCK

Khoa cơ khí

7

Kỹ thuật số

Tất cả

BM. Đtử CN- Khoa ĐTTH

8

Điện tử nâng cao

Tất cả

BM. Đtử CN- Khoa ĐTTH

9

Toán rời rạc

Tất cả (học chung với bậc  CĐ và TCCN)

BM.Tin học- Khoa ĐTTH

10

Cấu trúc dữ liệu và thuật toán

Tất cả (học chung với bậc  CĐ và TCCN)

BM.Tin học- Khoa ĐTTH

 

CHO BẬC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

TT

TÊN MÔN HỌC

CỦA NGÀNH

KHOA-BỘ MÔN PHỤ TRÁCH MÔN HỌC

1

Vẽ kỹ thuật 1

CTCK,SCCK,ÔTÔ, KTML

BM Kỹ thuật cơ sở

2

BTL chi tiết máy

Tất cả

BM Kỹ thuật cơ sở

3

Cơ lý thuyết

CGKL, SCCK, ÔTÔ

BM Kỹ thuật cơ sở

4

Vẽ kỹ thuật

ĐCN, ĐTCN

BM Kỹ thuật cơ sở

5

Sức bền vật liệu

Tất cả

BM Kỹ thuật cơ sở

6

Dao cắt 2

CTCK, SCCK

Khoa cơ khí

7

Vi xử lý

Tất cả

BM. Đtử CN- Khoa ĐTTH

8

Điện tử công suất

Tất cả

BM. Đtử CN- Khoa ĐTTH

9

Toán rời rạc

Tin học (học chung với bậc  CĐ và CĐN)

BM.Tin học- Khoa ĐTTH

10

Cấu trúc dữ liệu và thuật toán

Tin học (học chung với bậc  CĐ và CĐN)

BM.Tin học- Khoa ĐTTH

 

ĐỐI VỚI  HS-SV:

1/ Tất cả HSSV kể cả  HSSV chưa đăng ký có nhu cầu học lại các môn trong danh mục trên đến Thư viện (Lầu 1-nhà B) đăng ký trên máy tính (vào phần mềm “HỌC KỲ PHỤ”), ngay khi đăng ký xong đến Phòng Tài chính-kế toán (lầu 1-nhà E) đóng học phí. Thời gian đóng học phí : từ ngày 26/5/2015  đến 08/6/2015. Những trường hợp đóng học phí trễ hạn sẽ không được giải quyết.

2/ HOÀN TRẢ HỌC PHÍ:

- HS-SV đã đóng học phí những môn có trong danh mục nhưng Khoa không mở lớp sẽ được hoàn trả học phí từ ngày 06/7/2015 đến 10/7/2015.

- HSSV đã đóng học phí nhưng bị trùng lịch học làm thủ tục hoàn trả học phí trước khi lớp học bắt đầu.

Liên hệ hoàn trả học phí : Phòng Đào tạo, bàn số 4.

3/ Từ ngày 15/6/2015 đến 19/6/2015  HSSV liên hệ Khoa-Bộ môn phụ trách môn học để xem thời khóa biểu và đi học.

 

ĐỐI VỚI CÁC KHOA-BỘ MÔN:

1/ Sau khi hết hạn đóng học phí, các Khoa-Bộ môn xem danh sách đóng học phí trên phần mềm “ Học kỳ phụ” học kỳ 3, đợt 1, nếu đủ 15 HS-SV đóng học phí thì mở lớp, phân công GV dạy và thông báo lịch học cho HS-SV  từ 15/6/2015 đến 19/6/2015.

2/ Các môn học có ít hơn 15 HS-SV đóng học phí, Khoa-Bộ môn xem xét nếu cần thiết mở lớp thì đề xuất Giám hiệu phê duyệt.


  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1