[Thông báo số 5] Mở lớp Học kỳ phụ thứ 7, CN và Học kỳ phụ vét cho CĐ 16

01/03/2019 | 4.972 |

HỌC KỲ PHỤ THỨ 7, CHỦ NHẬT

Căn cứ vào số lượng HSSV đăng ký học, Phòng Đào tạo dự kiến mở các lớp học kỳ phụ học vào thứ bảy và chủ nhật gồm những môn như sau:

TT

MÔN HỌC

Khoa/Bộ môn phụ trách môn học- Nơi xem lịch học

Ghi chú

1

Vật lý 1/ Vật lý đại cương

Khoa Giáo dục đại cương

Mở 1 lớp

2

Nguyên lý chi tiết máy ( CĐ)

BM Kỹ thuật cơ sở

Mở 1 lớp

3

Dao cắt (CĐN CGKL)

Khoa Cơ khí

Mở 1 lớp

4

Kỹ thuật điện tử (TC NL)

BM Điện tử viễn thông

Mở 1 lớp

HƯỚNG DẪN ĐÓNG HỌC PHÍ VÀ MỞ LỚP

ĐỐI VỚI SINH VIÊN:

Bước 1: Đến các Khoa/Bộ môn phụ trách môn học xem Thời khóa biểu các môn muốn học.

Bước 2: Đăng ký vào  phần mềm “Học kỳ phụ” trên máy tính phòng Đào tạo. Nếu không đăng ký được, SV vui lòng liên hệ bàn số 4-phòng Đào tạo.

Bước 3 : Đến phòng Tài chính-Kế toán đóng tiền ngay sau khi đăng ký thành công.

Bước 4 : Đi học theo lịch. Nếu lớp học bị hủy do không đủ số lượng, sinh viên liên hệ bàn 4-phòng Đào tạo để được hoàn trả học phí. Sinh viên không được hoàn trả học phí nếu bị trùng giờ học.

THỜI HẠN ĐÓNG HỌC PHÍ :  Từ ngày Khoa/Bộ môn công bố lịch học đến trước khi lớp học bắt đầu.

ĐỐI VỚI KHOA/BỘ MÔN:

1/Khoa/BM lập lịch học các môn học nêu trên. Thời gian học vào thứ bảy và chủ nhật, mỗi ngày chia thành 4 ca, mỗi ca 3 tiết.

2/ Thông báo lịch học trên web site Khoa/BM và niêm yết tại Khoa/BM, phòng Đào sẽ mở phần mềm đóng học phí khi thấy lịch học trên website Khoa/BM.

3/ Khoa/BM xem danh sách đóng học phí, nếu có đủ 15 Sinh viên đóng học phí thì tiến hành giảng dạy, nếu không đủ 15 sinh viên đóng học phí thì thông báo hủy lớp hoặc xin ý kiến Giám hiệu để mở lớp.

HỌC KỲ PHỤ VÉT CHO CĐ 16

Thời gian học : Tất cả các ngày trong tuần, bắt đầu ngay sau khi kết thúc đợt thực tập tốt nghiệp.

Các môn dự kiến mở :

1

BTL chi tiết máy

2

AVCN Điện-Điện tử

3

Kỹ thuật lập trình PLC

4

LT điều khiển tự động

5

T/H hệ quản trị CSDL

6

Phân tích thiết kế HTTT

7

Đồ án lập trình WEB

8

Đường lối Đảng CSVN

Ngoài những môn học trên, phòng Đào tạo tiếp tục nhận đăng ký học véttừnay đến 14/3/2019. Ngày 19/3/2019 sẽ thông báo việcđóng học phí.


  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1