[Thông báo số 5] Mở lớp HKP thứ 7, CN và HKP vét cho CĐ 14

Căn cứ  vào kế hoạch đào tạo 2016-2017  và số lượng HSSV đăng ký học, Phòng Đào tạo dự kiến mở các lớp học kỳ phụ học vào thứ bảy-CN và HKP vét cho CĐ 14 như sau:

TT

MÔN HỌC

Bậc

Ngành

Khoa/Bộ môn phụ trách

1

Vẽ kỹ thuật 2

Cao đẳng

Tất cả

BM Vẽ KT-Khoa CKĐL

2

Sức bền vật liệu

Cao đẳng

Tất cả

BM KTCS- Khoa CKĐL

3

Cơ ứng dụng

Cao đẳng

Tất cả

BM KTCS- Khoa CKĐL

4

Dung sai-đo lường

Cao đẳng

Tất cả

BM SCCK-Khoa Cơ khí

5

CN khí nén thuỷ lực

Cao đẳng

Tất cả

BM Cơ ĐT- Khoa Cơ khí

6

Lý thuyết ô tô

Cao đẳng

CKĐL

BM Ô tô-Khoa CKĐL

7

Thực hành LT hướng ĐT

Cao đẳng

CN thông tin

BM Tin học-Khoa ĐT-TH

8

Kỹ thuật lập trình

Cao đẳng

CN thông tin

BM Tin học-Khoa ĐT-TH

9

Vi xử lý

Cao đẳng

Tất cả

BM Điện tử CN-Khoa ĐT-TH

10

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Cao đẳng

Tất cả

Khoa GDĐC

11

Pháp luật đại cương

Cao đẳng

Tất cả

Khoa GDĐC

12

Đường lối Đảng CSVN

Cao đẳng

Tất cả

Khoa GDĐC

13

Toán chuyên đề

Cao đẳng

Tất cả

Khoa GDĐC

14

Xác suất thống kê

Cao đẳng

Tất cả

Khoa GDĐC

15

Vật lý ĐC/Vật lý ĐC 1

Cao đẳng

Tất cả

Khoa GDĐC

16

Dung sai kỹ thuật đo

TCCN

Tất cả

BM SCCK-Khoa Cơ khí

17

MD Điện tử căn bản

CĐN

QTM

BM Điện tử CN-Khoa ĐT-TH

18

Cơ sở TK khuôn mẫu

Cao đẳng

Cơ khí

BM CTCK-Khoa Cơ khí

19

CN chế tạo máy 1

Cao đẳng

Cơ khí

BM CTCK-Khoa Cơ khí

20

CN chế tạo máy 2

Cao đẳng

Cơ khí

BM CTCK-Khoa Cơ khí

21

Đồ gá

Cao đẳng

Cơ khí

BM CTCK-Khoa Cơ khí

22

BTL CN chế tạo máy

Cao đẳng

Cơ khí

BM CTCK-Khoa Cơ khí

23

HT Điện-điện tử ô tô

Cao đẳng

CKĐL

BM Ô tô-Khoa CKĐL

24

BTL TT động cơ ĐT

Cao đẳng

CKĐL

BM Ô tô-Khoa CKĐL

25

BTL tính toán ô tô

Cao đẳng

CKĐL

BM Ô tô-Khoa CKĐL

26

NL tính toán ĐCĐT

Cao đẳng

CKĐL

BM Ô tô-Khoa CKĐL

27

C Nghệ bảo dưỡng ô tô

Cao đẳng

CKĐL

BM Ô tô-Khoa CKĐL

28

Thực hành ô tô 2

Cao đẳng

CKĐL

BM Ô tô-Khoa CKĐL

29

Vẽ k thuật/Vẽ k thuật 1

Cao đẳng

Tất cả

BM Vẽ KT-Khoa CKĐL

30

BTL chi tiết máy

Cao đẳng

Tất cả

BM KTCS- Khoa CKĐL

31

Anh văn chuyên ngành

Cao đẳng

CK,CKĐL,CĐT,NL

Khoa GDĐC

32

Anh văn chuyên ngành

Cao đẳng

TĐ,Đ-ĐT, ĐTTT, Tin học.

Khoa GDĐC

33

Lò hơi công nghiệp

Cao đẳng

NL

BM Điện lạnh-Khoa Đ-ĐT

34

Thực hành mạng CN

Cao đẳng

Đ-ĐT

BM Điện tử CN-Khoa ĐT-TH

35

Th/ hành TK vi mạch số

Cao đẳng

Đ-ĐT

BM Điện tử CN-Khoa ĐT-TH

36

KT lập trình PLC

Cao đẳng

Tất cả

BM tự động hóa-K.Đ-ĐL

37

Robot công nghiệp

Cao đẳng

Tất cả

BM tự động hóa-K.Đ-ĐL

38

Đồ án vi xử lý

Cao đẳng

Tất cả

BM ĐTCN-Khoa ĐT-TH

39

Vi xử lý

Cao đẳng

Tất cả

BM ĐTCN-Khoa ĐT-TH

40

Đồ án học phần tự động

Cao đẳng

ĐKTĐ

BM tự động hóa-K.Đ-ĐL

41

Vật lý 2

Cao đẳng

Tất cả

Khoa GDĐC

Để việc đóng học phí và giảng dạy được thuận lợi, phòng Đào tạo hướng dẫn như sau:

ĐỐI VỚI KHOA/BỘ MÔN:

1/ Lập thời khóa biểu các môn học nêu trên, trong đó :

  • Các môn học từ số thứ tự 1 đến 17 học vào ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, bắt đầu sớm nhất là ngày  01/ 4 /2017, riêng môn Pháp luật ĐC, Tư tưởng HCM, Đường lối Đảng CSVN bắt đầu sớm nhất sau khi  các lớp CĐ 14 hoàn thành xong đợt thực tập.
  • Các môn còn lại (từ số thứ tự 18 đến hết) học vào các ngày còn lại trong tuần, bắt đầu sớm nhất sau khi các lớp CĐ 14 hoàn thành xong đợt thực tập.
  • Chia ca học như sau : Mỗi ngày chia thành 4 ca, mỗi ca 3 tiết, có thể thêm ca 5 (buổi tối).

2/ Thông báo thời khóa biểu trên web site Khoa, niêm yết tại Khoa và gởi phòng Đào tạo trước ngày 13/3/2017.

3/ Sau khi hết hạn đóng học phí (29/3/2017), Khoa/BM xem danh sách đóng học phí, nếu có đủ 15 Sinh viên đóng học phí thì tiến hành giảng dạy, nếu không đủ 15 sinh viên đóng học phí thì thông báo hủy lớp.

ĐỐI VỚI SINH VIÊN:

Tất cả Sinh viên có nhu cầu học lại các môn học trên đều được đóng học phí để tham gia lớp học. Cách đóng học phí như sau:

Bước 1: Đến các Khoa/Bộ môn phụ trách môn học xem thời khóa biểu các môn học. SV khóa 15 trở về sau cần theo dõi kế hoạch học các môn thực hành trong cả học kỳ để tránh bị trùng giờ ngày thứ bảy.

Bước 2: Đến máy tính Thư viện hoặc phòng Đào tạo, vào phần mềm “Học kỳ phụ” thực hiện thao tác đăng ký, không đăng ký những môn học bị trùng giờ hoặc những môn không thấy thời khóa biểu.

Bước 3 : Đến phòng Tài chính-Kế toán đóng tiền.

Bước 4 : Đi học theo thời khóa biểu. Nếu lớp học bị hủy do không đủ số lượng, sinh viên liên hệ bàn 4-phòng Đào tạo để được hoàn trả học phí. Sinh viên không được hoàn trả học phí nếu bị trùng giờ học.

THỜI HẠN ĐÓNG HỌC PHÍ :  Từ ngày 16/3/2017 đến 29/3/2017