[Thông báo số 4] Tổ chức học kỳ phụ thứ Bảy-Chủ nhật và kế hoạch học kỳ phụ vét cho Cao đẳng 2015

26/01/2018 | 7.843 |

I. HỌC KỲ PHỤ THỨ BẢY-CHỦ NHẬT

Danh mục các môn học dự kiến mở

ĐỐI VỚI HS-SV:

-Bước 1: Đến Khoa/BM phụ trách môn học xem thời khóa biểu.

-Bước 2: Đến Thư viện (Lầu 3-nhà D) hoặc phòng Đào tạo (Lầu 1-nhà E) kích hoạt môn học trên máy tính

Thời gian đóng học phí : từ ngày 26/02/2018 đến ngày 07/03/2018.

-Bước 3: SV đi học theo thời khóa biểu (nếu không mở được lớp thì nhận lại học phí) từ 19/3/2018 đến 26/3/2018.

 

ĐỐI VỚI CÁC KHOA-BỘ MÔN:

(xem chi tiết tại tệp đính kèm)

 

 

II. KẾ HOẠCH HỌC KỲ PHỤ VÉT CHO CAO ĐẲNG 2015

Danh mục các môn học dự kiến mở

 • Thời gian học : Từ tuần 33 (ngày 16/4/2018) theo lịch đào tạo 2017-2018, học vào tất cả các ngày trong tuần.
 • Đối tượng : Sinh viên khối Cao đẳng 15 trở về trước.
 • Thời gian đăng ký : Từ 05/03/2018 đến 15/03/2018.
 • Hình thức đăng ký : SV có thể đăng ký theo tập thể (lập danh sách nộp tại bàn 4, phòng Đào tạo) hoặc đăng ký cá nhân tại phòng Đào tạo. Lưu ý: Những môn học sau đây dự kiến sẽ mở do đó SV không cần đăng ký nữa.

 

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Thông báo số 4 230.237 KB

 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1