[Thông báo số 4] Tổ chức học kỳ phụ hè 2014 cho khối Cao đẳng

21/05/2015 | 4.550 |

Căn cứ vào thông báo số 3/TB-CĐKTCT-ĐT ngày 27/4/2015 v/v tổ chức học kỳ phụ và căn cứ vào số lượng SV đăng ký học lại, phòng Đào tạo thông báo danh mục môn học được cho đóng học phí như sau :

 

TT

TÊN MÔN HỌC

CỦA NGÀNH

KHOA-BỘ MÔN PHỤ TRÁCH MÔN HỌC

1

Vẽ kỹ thuật 1

CK, ÔTÔ, Cơ ĐTử

BM Kỹ thuật cơ sở

2

Vẽ kỹ thuật

ĐKTĐộng, Đ-ĐTử, ĐTTT

BM Kỹ thuật cơ sở

3

Cơ ứng dụng

ĐKTĐ, Cơ ĐTử, Nlạnh, Đ-ĐT

BM Kỹ thuật cơ sở

4

Cơ lý thuyết

CK, ÔTÔ

BM Kỹ thuật cơ sở

5

Sức bền vật liệu

Tất cả

BM Kỹ thuật cơ sở

6

Nguyên lý cắt

CK

Khoa cơ khí

7

Mạch điện

ĐKTĐ, ĐTTT

BM. ĐCN – Khoa Đ-ĐL

8

Lý thuyết mạch

Đ-ĐTử

BM. ĐCN – Khoa Đ-ĐL

9

Vi xử lý

Tất cả

BM. Đtử CN- Khoa ĐTTH

10

Điện tử công suất

Tất cả

BM. Đtử CN- Khoa ĐTTH

11

Kỹ thuật điện tử

Tất cả

 BM. Đtử CN- Khoa ĐTTH

12

Cơ sở dữ liệu & TT

Công nghệ thông tin

BM. Tin học-Khoa ĐTTH

13

LT hướng đối tượng

Công nghệ thông tin

BM. Tin học-Khoa ĐTTH

14

Toán rời rạc

Tin học/Công nghệ thông tin  các bậc CĐ, TCCN, CĐN

BM. Tin học-Khoa ĐTTH

 

ĐỐI VỚI  HS-SV:

1/ Tất cả SV kể cả  SV chưa đăng ký có nhu cầu học lại các môn trong danh mục trên đến Thư viện (Lầu 1-nhà B) đăng ký trên máy tính (vào phần mềm “HỌC KỲ PHỤ”), ngay khi đăng ký xong đến Phòng Tài chính-kế toán (lầu 1-nhà E) đóng học phí. Thời gian đóng học phí : từ ngày 21/5/2015 đến ngày 29/5/2015. Riêng môn Toán rời rạc được đóng học phí đến 08/6/2015. Những trường hợp đóng học phí trễ hạn sẽ không được giải quyết.

2/ HS-SV đã đóng học phí những môn có trong danh mục nhưng Khoa không mở lớp được, liên hệ phòng Đào tạo, bàn số 4  để được hoàn trả học phí từ ngày 06/7/2015 đến 10/7/2015. SV bị trùng lịch học đến phòng Đào tạo (bàn số 4) làm thủ tục rút học phí trước khi lớp học bắt đầu.

3/ Từ ngày 08/6/2015 đến 10/6/2015 SV đến Khoa-Bộ môn phụ trách môn học để xem thời khóa biểu và đi học. Riêng môn Toán rời rạc sẽ được thông báo lịch học từ 15/6/2015 đến 19/6/2015.

 

ĐỐI VỚI CÁC KHOA-BỘ MÔN:

1/ Từ ngày 01/6/2015 đến 10/6/2015 các Khoa-Bộ môn xem danh sách đóng học phí trên phần mềm “ Học kỳ phụ” học kỳ 3, đợt 1, nếu đủ 15 HS-SV đóng học phí thì mở lớp, phân công GV dạy và thông báo lịch học cho HS-SV. Riêng môn Toán rời rạc sẽ được thông báo lịch học từ 15/6/2015 đến 19/6/2015.

Để tránh trùng giờ, Phòng Đào tạo đề nghị:

-   Các môn chung như : Toán cao cấp, Vật lý đại cương, Hóa đại cương sẽ bố trí học vào thứ sáu, thứ bảy , chủ nhật và lịch học 3 môn này không được trùng nhau. Các môn học khác bố trí học vào các ngày còn lại trong tuần.

-   Các môn có SV khóa 14 tham gia học nên bắt đầu học từ tuần 45, các môn không có SV khóa 14 có thể học sớm hơn (vì khối CĐ 14 chấm dứt học kỳ vào tuần 44).

2/ Các môn học có ít hơn 15 HS-SV đóng học phí, Khoa-Bộ môn xem xét nếu cần thiết mở lớp thì đề xuất Giám hiệu phê duyệt.


  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1