[Thông báo số 4] Kế hoạch tổ chức Học ghép học kỳ chẵn (HK2,4), Học kỳ phụ Thứ 7-CN HK 2 (2016-2017), Học kỳ phụ vét cho CĐ 14 (điều chỉnh thời gian đăng ký)

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017, phòng Đào tạo thông báo kế hoạch tổ chức như sau:

HỌC GHÉP HỌC KỲ CHẴN (HK 2,4)

1/ Môn lý thuyết

HỌC GHÉP VỚI

NGÀNH/NGHỀ

THỜI HẠN ĐĂNG KÝ VÀ ĐÓNG HỌC PHÍ

CĐ 15

Tất cả

Từ 20/12/2016 đến 09/01/2017

CĐ 16

Tất cả

Từ 13/02/2017 đến 27/02/2017

TC 15

Tất cả

Từ 02/01/2017 đến 16/01/2017

TC 16

Tất cả

Từ 20/02/2017 đến 06/03/2017

CĐN 15

Tất cả

Từ 09/01/2017 đến 16/02/2017

CĐN 16

Tất cả

Từ 20/02/2017 đến 13/03/2017

Cách  đóng học phí môn lý thuyết như sau :

 • Bước 1 : Xem thời khóa biểu các lớp  và kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017 (trên web site www.caothang.edu.vn) để chọn lớp ghép thích hợp.
 • Bước 2 : Đến máy tính THƯ VIỆN ( Lầu 3- nhà C) hoặc Phòng Đào tạo (lầu 1-nhà E)    vào phần mềm Đăng ký học ghép và thưc hiện thao tác đăng ký.
 • Bước 3 : Sau khi đăng ký xong, SV-HS phải đóng học phí ngay (tại phòng Tài chính-kế toán, lầu 1- nhà E).
 • Bước 4 : Sau khi đóng học phí, SV-HS cầm biên lai vào lớp học và trình Giáo viên bộ môn.

2/ Môn Giáo dục thể chất:

MÔN

HỌC BUỔI SÁNG

HỌC BUỔI CHIỀU

Thời hạn đăng ký và đóng học phí

Bơi lội của Cao đẳng và TCCN

Ghép với TC CTCK 16B

Ghép với TC CTCK 16A

Từ 20/02/2017 đến 06/03/2017

Bóng chuyền  Cao Đẳng và TCCN

Ghép với   CĐ CK 16B

Ghép với  CĐ CK 16A

Từ 13/02/2017 đến 27/02/2017

Bơi lội của CĐN

Ghép với CĐN CGKL16B

Ghép với CĐN CGKL16A

Từ 20/02/2017 đến 13/03/2017

Cách đóng học phí môn Giáo dục thể chất : 

 • Bước 1 : Đến máy tính THƯ VIỆN ( Lầu 3- nhà C) hoặc Phòng Đào tạo (lầu 1-nhà E)    vào phần mềm đăng ký học ghép và thưc hiện thao tác đăng ký.
 • Bước 2 : Sau khi đăng ký xong, SV-HS phải đóng học phí ngay (tại phòng Tài chính-kế toán, lầu 1- nhà E).
 • Bước 3 : Sau khi đóng học phí, SV-HS liên hệ Khoa Giáo dục đại cương (lầu 2, nhà E) để xem lịch học.

3/ Môn Giáo dục quốc phòng : SVHS xem LỊCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2016-2017 và thực hiện các bước 1,2,3 như môn Giáo dục thể chất. Thời hạn đóng học phí : 1 tuần trước khi lớp học bắt đầu.

4/ Môn thực hành, mô-dun, tham quan, thực tập tốt nghiệp: SVHS xem kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017 hoặc liên hệ Khoa phụ trách môn học để biết thời gian học, sau đó đăng ký tại phòng Đào tạo (bàn số 4) và đóng học phí tại phòng Tài chính-kế toán trước khi lớp học bắt đầu.

5/ SV-HS phải đăng ký, đóng học phí đúng thời hạn, phòng Đào tạo không giải quyết bất kỳ trường hợp trễ hạn nào. SVHS không đăng ký được trên máy tính vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo, bàn số 4 để được giúp đỡ.

HỌC KỲ PHỤ THỨ BẢY, CHỦ NHẬT

Thời gian học: Học vào ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, dự kiến bắt đầu từ tuần 29 của năm học . Qui trình thực hiện:

Bước 1: Đăng ký  

 • Thời gian đăng ký: Từ 13/02/2017 đến 23/02/2017.
 • Cách đăng ký : Mỗi lớp cử người đại diện lập bảng đăng ký theo mẫu dưới đây :

BẢNG ĐĂNG KÝ HỌC KỲ PHỤ THỨ BẢY, CHỦ NHẬT

LỚP :………………………………………………………………………

HỌ TÊN NGƯỜI ĐẠI DIỆN :………………………………. SỐ ĐT:……………..

Số thứ tự

Tên môn học đăng ký

Số lượng SV đăng ký học

Ghi chú

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 Bảng đăng ký này nộp cho bàn 4- phòng Đào tạo.

Bước 2: Thông báo danh mục môn học cho đóng học phí: Ngày 16/03/2017, Phòng Đào tạo thông báo danh mục môn học cho đóng học phí, thời hạn, cách thức đóng học phí và các hướng dẫn khác (niêm yết sảnh nhà B và trang web phòng Đào tạo)

Bước 3: SV đóng học phí theo hướng dẫn của Phòng Đào tạo và đi học theo thời khóa biểu.

-HSSV các khóa đã tốt nghiệp không cần thực hiện bước 1 nhưng nếu có nhu cầu học lại phải theo dõi bước 2 và thực hiện bước 3.

HỌC KỲ PHỤ ĐỢT VÉT CHO KHỐI CĐ 14

Thời gian học : Học vào tất cả các ngày trọng tuần, dự kiến bắt đầu ngay sau khi kết thúc thực tập tốt nghiệp . Qui trình thực hiện:

Bước 1: Đăng ký  

 • Thời gian đăng ký: Từ 13/02/2017 đến 23/02/2017.
 • Cách đăng ký : SV chọn một trong 2 cách đăng ký :

1/ Đăng ký cá nhân : Đến phòng Đào tạo và ghi vào danh sách đăng ký.

2/ Đăng ký tập thể : Cử người đại diện lập bảng đăng ký theo mẫu dưới đây :

BẢNG ĐĂNG KÝ HỌC KỲ PHỤ

LỚP :………………………………………………………………………

HỌ TÊN NGƯỜI ĐẠI DIỆN :………………………………. SỐ ĐT:……………..

Số thứ tự

Tên môn học đăng ký

Số lượng SV đăng ký học

Ghi chú

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

Bảng đăng ký này nộp cho phòng Đào tạo-bàn số 4.

Bước 2: Thông báo danh mục môn học cho đóng học phí: Ngày 16/03/2017, Phòng Đào tạo thông báo danh mục môn học cho đóng học phí, thời hạn, cách thức đóng học phí và các hướng dẫn khác (niêm yết sảnh nhà B và trang web phòng Đào tạo)

Bước 3: SV đóng học phí theo hướng dẫn của Phòng Đào tạo và đi học theo thời khóa biểu.

-HSSV các khóa đã tốt nghiệp không cần thực hiện bước 1 nhưng nếu có nhu cầu học lại phải theo dõi bước 2 và thực hiện bước 3.

LƯU Ý : PHÒNG ĐÀO TẠO SẼ THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỌC KỲ PHỤ HÈ VÀO TUẦN 35