[Thông báo số 3] v/v Học kỳ phụ Thứ Bảy, Chủ Nhật

Căn cứ vào số lượng SV đăng ký học kỳ phụ thứ 7, chủ nhật, phòng Đảo tạo thông báo:

1/ ĐỐI VỚI SINH VIÊN:

TRÌNH TỰ ĐÓNG HỌC PHÍ: SV có nhu cầu học lại vui lòng thực hiện  các bước theo thứ tự sau đây :

- Bước 1: Xem danh mục môn học dự kiến mở lớp (kèm theo thông báo này).

- Bước 2: Liên hệ Khoa/Bộ môn phụ trách môn học để xem thời khóa biểu những môn cần học và chỉ chọn học những môn không bị trùng lịch học, môn nào chưa có thời khóa biểu thì không đóng học phí.

- Bước 3: Đến  máy tính Thư viện (lầu 3-nhà D) hoặc phòng Đào tạo (lầu 1-nhà E), vào phần mềm “HỌC KỲ PHỤ” thực hiện thao tác đăng ký, đăng ký xong , đến phòng Tài chính –kế toán (lầu 1-nhà E) đóng học phí.

- Bước 4: Vào lớp học theo thời khóa biểu, nếu môn học bị hủy do không đủ số lượng (xem thông báo trên Khoa/Bộ môn) thì SV mang biên lai đến phòng Đào tạo (bàn số 4) để làm thủ tục hoàn trả học trả học phí. Lưu ý: SV không được hoàn trả học phí vì lý do trùng giờ học.

THỜI GIAN ĐÓNG HỌC PHÍ : Từ ngày 21/9/2016 đến  29/9/2016

2/ ĐỐI VỚI KHOA/BỘ MÔN:

 Sau khi hết hạn đóng học phí, Khoa/Bộ môn xem danh sách trên phần mềm học kỳ phụ (Đợt 1-HK 1, năm học 2016-2017), nếu đủ 15 SV đóng học phí thì tiến hành giảng dạy theo thời khóa biểu, môn nào chưa đủ 15SV đóng học phí thì thông báo hủy lớp để SV rút học phí.

DANH MỤC MÔN HỌC DỰ KIẾN MỞ LỚP

HỌC KỲ PHỤ THỨ BẢY, CHỦ NHẬT

BẬC CAO ĐẲNG

TT

TÊN MÔN HỌC

Ngành

KHOA/BM PHỤ TRÁCH

1

BTL chi tiết máy

Tất cả

BM KTCS-Khoa CKĐL

2

Sức bền vật liệu

Tất cả

BM KTCS-Khoa CKĐL

3

Cơ lý thuyết

Tất cả

BM KTCS-Khoa CKĐL

4

Cơ ứng dụng

Tất cả

BM KTCS-Khoa CKĐL

5

Vẽ kỹ thuật 1

Tất cả

BM KTCS-Khoa CKĐL

6

Vẽ kỹ thuật 2

Tất cả

BM KTCS-Khoa CKĐL

7

BTL vẽ kỹ thuật

Tất cả

BM KTCS-Khoa CKĐL

8

Cấu tạo ôtô

CK động lực

BM ÔTÔ-Khoa CKĐL

9

Tính toán ôtô

CK động lực

BM ÔTÔ-Khoa CKĐL

10

Dung sai kỹ thuật đo

Tất cả

BM SCCK-Khoa Cơ khí

11

Máy cắt-máy ĐKS

Cơ khí

BM CTCK-Khoa Cơ khí

12

Vi xử lý

Tất cả

BM ĐTCN- Khoa Đ-ĐL

13

Thực hành vi xử lý

Cơ điện tử

BM Cơ ĐT-Khoa Cơ khí

14

KT đo lường cảm biến

Tất cả

BM ĐTCN- Khoa ĐT-TH

15

KT lập trình PLC

Tất cả

BM TĐH-Khoa Đ-ĐT

16

Cơ sở dữ liệu

CN thông tin

BM Tin học-Khoa ĐT-TH

17

Cấu trúc dữ liệu và TT

CN thông tin

BM Tin học-Khoa ĐT-TH

18

Đồ án LT web

CN thông tin

BM Tin học-Khoa ĐT-TH

19

Toán cao cấp

Tất cả

Khoa GDĐC

20

Xác suất thống kê

Tất cả

Khoa GDĐC

21

Toán chuyên đề

Tất cả

Khoa GDĐC

22

Vật lý đại cương

Tất cả

Khoa GDĐC

23

Anh văn CN

CK,CKĐL,CĐT

Khoa GDĐC

24

Đường lối của Đảng

Tất cả

Khoa GDĐC

BẬC CAO ĐẲNG NGHỀ      

TT

TÊN MÔN HỌC

Ngành

KHOA/BM PHỤ TRÁCH

1

Lý thuyết ôtô

Ôtô

BM Ôtô-Khoa CKĐL

2

Dung sai-KT đo

Tất cả

BM SCCK-Khoa Cơ khí

3

Thiết kế QTCN GC cơ

CGKL

BM CTCK-Khoa Cơ khí

4

Đồ gá

Tất cả

BM CTCK-Khoa Cơ khí

5

Dao cắt

Tất cả

BM CTCK-Khoa Cơ khí

6

Chính trị

Tất cả

Khoa GDĐC

BẬC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

TT

TÊN MÔN HỌC

Ngành

KHOA/BM PHỤ TRÁCH

1

Kỹ thuật điện lạnh

ĐCN

BM Điện lạnh-Khoa Đ-ĐL

2

Khí nén-thủy lực

ĐTCN

BM Cơ ĐT-Khoa Cơ khí