[Thông báo số 3] Tổ chức học kỳ phụ hè 2015

06/05/2015 | 4.754 |

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015, phòng Đào tạo thông báo kế hoạch tổ chức học kỳ phụ hè cho tất cả các khối như sau :

 

1 - QUI TRÌNH: Việc tổ chức học kỳ phụ hè 2015 được tổ chức theo trình tự như sau:

Bước 1 : Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch gồm : thời gian đăng ký, thời gian xem danh mục môn học được đóng học phí.

Bước 2 : SV-HS đăng ký môn học lại. Để số liệu đăng ký được chính xác, SV-HS chỉ được đăng ký theo 1 trong 2 cách :

-Cách 1 : Đăng ký tập thể theo lớp : Dành cho các khối  CĐ 13, CĐ 14, TCCN 13, TCCN 14, CĐN 13, CĐN 14. Mẫu đăng ký như sau:

                        DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HỌC LẠI HỌC KỲ PHỤ HÈ 2015

                                             LỚP :………………………

Họ tên người đại diện :……………………………Số ĐT:  ………...............

TT

MÔN HỌC

SỐ LƯỢNG HS đăng ký học (không cần ghi tên HSSV)

GHI CHÚ

1

 

 

 

2

 

 

 

Danh sách này nộp cho Cô Tùng, phòng Đào tạo

-Cách 2 : Đăng ký cá nhân tại phòng Đào tạo (lầu 1-nhà E): Dành cho HSSV các khối còn lại và HSSV diện ngừng học (không đang học tại Trường).

Bước 3 : HSSV theo dõi danh mục môn học được cho đóng học phí tại phòng Đào tạo, bảng thông báo của phòng Đào tạo sảnh nhà B, các Khoa-Bộ môn, trang WEB của Trường và đóng học phí theo thời hạn  thông báo.

Bước 4 : Các Khoa-Bộ môn xem danh sách đóng học phí trên phần mềm ‘Học kỳ phụ’, nếu đủ 15 HS-SV/ lớp mới chính thức mở lớp : phân công GV giảng dạy, lập thời khoá biểu và thông báo cho HS-SV những thông tin cần thiết về lớp học.

Bước 5 : HSSV liên hệ Khoa-Bộ môn để theo dõi lớp được chính thức mở và đi học theo thời khóa biểu.

 

2 - KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC KỲ PHỤ HÈ 2015

KHỐI

Thời gian đăng ký

Thời gian xem danh mục môn được đóng học phí và đóng học phí

CAO ĐẲNG

Từ 04/5/2015 đến 18/5/2015

Từ 21/5/2015 đến 29/5/2015

TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Từ 04/5/2015 đến 20/5/2015

 

Từ 25/5/2015 đến 08/6/2015

CAO ĐẲNG NGHỀ

Từ 04/5/2015 đến 20/5/2015

Từ 25/5/2015 đến 08/6/2015

THỜI GIAN HỌC : Học tất cả các ngày/ tuần trong thời gian nghỉ hè theo kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015.


  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1